Jordánsko

Velký poznávací okruh biblickou zemí za Jordánem
s dvoudenní návštěvou Petry a pobytem u Mrtvého moře.
Termín: 21. 9. - 28. 9. 2017
Odlet z Prahy.
Cena: 31 900 Kč

Program:

21. 9. 2017 - čtvrtek

Odlet z Prahy v 08:15 do Vídně,  přílet do Vídně v 09:15, odlet do Ammánu v 10:20. Přílet do Ammánu ve 14:55. Letecká společnost  Austrian Airlines. Okruh Ammánem. Odjezd do hotelu Al Fanar 3* v centru Ammánu, večeře a nocleh.

22. 9. - pátek

Snídaně v hotelu.  Odjezd do města Džeraš, starověké Gerasy. Po Petře je Džeraš nejvíce navštěvovanou a nejlépe zachovanou památkou v Jordánsku. Uvidíme Hadriánův triumfální oblouk, fórum, dvě římská divadla, obchodní třídy, chrámy boha Dia a bohyně Artemis,  procesní třídu vedoucí do Artemidina chrámu. Po prohlídce Džeraše odjezd na mohutný středověký hrad Adžlún, postavený nad údolím Jordánu koncem 12. století. Hrad měl sloužit k obraně proti křižákům a byl vybudován synovcem velkého muslimského vojevůdce Saladina. Hrad je opraven a v dobrém stavu, je tak oblíbeným místem návštěvníků. Z vrcholu věže je krásný pohled na okolní zalesněnou krajinu. Návrat do Ammánu, večeře a nocleh v hotelu.

23. 9. - sobota

Snídaně v hotelu. Prohlídka Ammánu, hlavního města Jordánského království, města s bohatou historií známého z Bible jako Rabat Amon, v římských dobách jako Philadelphia. Citadela nad městem s obnovenými stavbami z římského a byzantského období, ummájovský palác, malé archeologické muzeum s exponáty světového významu.  Další prohlídka města. Odjezd do východní pouště na zajímavou prohlídku pouštních zámků z doby ummájovských kalífů ze 7. a 8. století. Qasr Kharana, Qusayr Amra a Azraq. Qusayr Amra vyzdobený unikátními freskami (naprosto neobvyklými v islámském prostředí) je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Byl objeven českým orientalistou Aloisem Musilem. Návrat do Ammánu, večeře a nocleh.

24. 9. - neděle

Snídaně v hotelu, odjezd z Ammánu. Prohlídka nedávno objevené Bethanie na východním břehu Jordánu, místa, kde byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem. Odjezd do města Madaba proslulého nálezy mozaik z byzantského období. Mozaika Svaté země v kostele sv. Jiří, patří mezi nejznámější.  Cesta na horu Nebo, odkud spatřil Mojžíš zaslíbenou zemi a kde zemřel. Výhled do údolí Jordánu a na Mrtvé moře. Dále vede cesta na jih Jordánska po staré Královské cestě do al Karaku, kde stálo v biblických dobách hlavní město Moábitského království.  Prohlídka mohutného sedmipatrového křižáckého hradu vybudovaného jeruzalémským králem  Baldwinem I. v roce 1142. Al Karak je poslední zastávkou na dlouhé cestě do Petry. Příjezd do Petry (Wadi Musa) v podvečer. Ubytování v hotelu Petra Palace 3*, večeře a nocleh.

25. 9. - pondělí 

Snídaně v hotelu a celodenní pobyt v hlavním městě tajemného národa Nabatejců - v Petře. Vstup do Petry kaňonem Siq, za kterým se otevře úchvatný pohled na tzv. Klenotnici a celé město vytesané do růžových pískovcových skal. Celodenní pěší poznávaní Petry. Na trase okruhu leží Klenotnice, nabatejské královské hrobky, rozsáhlá nekropole, zbytky obchodních tříd, římské divadlo, nabatejské chrámy a byzantské církevní stavby. Zdatnější mohou podniknout 45minutový výstup k monumentu Ad Deir nebo na nabatejské obětiště. Seznámíme se s bohatou historií Petry a kulturou Nabatejců, dnes zaniklého národa. Hotel je snadno dostupný pěšky, závěr programu si každý může zorganizovat podle svých zájmů. Nocleh a večeře v hotelu Petra Palace.

26.  9. - úterý

Snídaně v hotelu, návštěva tzv. "Malé Petry" - al Beidha, místa, které sloužilo městu Petra jako hospodářské  zázemí a zastávka velbloudích karavan. Poté odjezd do Wadi Rum, které nabízí  neobyčejně krásné pouštní scenérie.  Po příjezdu  dvouhodinové safari v džípech v krajině červených, žlutých a oranžových písků a skal.  Je to krajina beduínů spojená s plukovníkem Lawrencem z Arábie, s jehož dobrodružným životem se seznámíme. Odjezd  k Mrtvému moři, ubytování a večeře v hotelu Ramada Resort Dead Sea 4*.

27. 9. - středa

Snídaně, pobyt v hotelu Ramada Resort Dead Sea 4*, relaxace na hotelové pláži u Mrtvého moře a u hotelových bazénů. Večeře a nocleh v hotelu.

28. 9. - čtvrtek

Snídaně, dopolední pobyt na pláži u Mrtvého moře, odjezd na letiště, odlet z Ammánu  16:20, přílet do Vídně v 19:15, odlet z Vídně ve 20:00, přílet do Prahy ve 20:50.

 

Cena: 31 900 Kč

 

V ceně zájezdu  je zahrnuto:
Letenka Praha - Vídeň  - Ammán - Vídeň - Praha s Austrian,  letištní a bezpečnostní taxy, 7 x ubytování s polopenzí v hotelích 3* (klimatizované dvoulůžkové pokoje, koupelna, WC, TV), vstupné dle programu, autokarová doprava v Jordánsku klimatizovaným busem, doprovod místního průvodce, doprovod a výklad českého průvodce po celou dobu pobytu (vede Ludmila Tvrdoňová), pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, turistické vízum (vyřídí cestovní kancelář)

V ceně zájezdu není zahrnuto:

obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno), nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši  30 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 900 Kč.

Pojištění Uniqa Exclusive - 512 Kč na osobu a zájezd.
Pojištění TURISTA České pojišťovny - 700 Kč. U tohoto pojištění, které stojí na celou dobu zájezdu 700 Kč, je navíc ustanovení, že pojistnou událostí je storno cesty také z důvodů:
ohrožení života přírodní katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění, ohrožení života epidemií oficiálně vyhlášenou úřady po sjednání pojištění, ohrožení života válkou, občanskými nepokoji nebo jinými násilnými nepokoji, vyhlášenými místními  úřady nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání pojištění.

Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.
 

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, najdeme Vám spolucestující(ho).

Přečtěte si také články o Jordánsku (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu)

Džeraš v Jordánsku, zachovalé provinční město Římské říše

Betanie za Jordánem

Pouštní zámky v Jordánsku

Aktualizace: 10. 1. 2017

POŘADATEL ZÁJEZDU: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

 

Fotogalerie

Mešita krále Abdulláha otevřít
Mešita krále Abdulláha
Herkulův chrám v Ammánu otevřít
Herkulův chrám v Ammánu
Ammán - římské divadlo otevřít
Ammán - římské divadlo
Večerní Ammán otevřít
Večerní Ammán
Obchody v Ammánu otevřít
Obchody v Ammánu
Obchody na hlavní třídě otevřít
Obchody na hlavní třídě
Džeraš - oválné náměstí otevřít
Džeraš - oválné náměstí
Sloupy Artemidina chrámu v Džeraši otevřít
Sloupy Artemidina chrámu v Džeraši
Džeraš - nympheum otevřít
Džeraš - nympheum
Džeraš - divadlo otevřít
Džeraš - divadlo
Středověký hrad Adžlún otevřít
Středověký hrad Adžlún
Qasr Kharana otevřít
Qasr Kharana
Qusayr Amra otevřít
Qusayr Amra
Figurální fresková výzdoba Qusayr Amra otevřít
Figurální fresková výzdoba Qusayr Amra
Azraq otevřít
Azraq
Madaba, kostel sv. Jiří s mozaikou Svaté země otevřít
Madaba, kostel sv. Jiří s mozaikou Svaté země
Mozaika Svaté země otevřít
Mozaika Svaté země
Výhled z hory Nebo do údolí Jordánu otevřít
Výhled z hory Nebo do údolí Jordánu
Obchod s madabskými mozaikami otevřít
Obchod s madabskými mozaikami
Jordán v Bethanii otevřít
Jordán v Bethanii
Zbytky byzantských kostelů v Bethanii otevřít
Zbytky byzantských kostelů v Bethanii
Bethanie - místo Ježíšova křtu otevřít
Bethanie - místo Ježíšova křtu
Mohutný hrad al Karak otevřít
Mohutný hrad al Karak
Chodby sedmipatrového hradu al Karak otevřít
Chodby sedmipatrového hradu al Karak
Na nádvoří hradu otevřít
Na nádvoří hradu
Balvany duchů před vchodem do Petry otevřít
Balvany duchů před vchodem do Petry
Kaňon Siq - přístupová cesta do Petry otevřít
Kaňon Siq - přístupová cesta do Petry
Skalní útvary v Siq otevřít
Skalní útvary v Siq
Úchvatný pohled na Klenotnici otevřít
Úchvatný pohled na Klenotnici
Královské hrobky otevřít
Královské hrobky
Nekropole otevřít
Nekropole
Třída sloupoví otevřít
Třída sloupoví
Chrám "Faraonovy ddcery" otevřít
Chrám
Jeden z dopravních prostředků v Petře otevřít
Jeden z dopravních prostředků v Petře
Ad Deir v Petře otevřít
Ad Deir v Petře
Pohled na Petru ukrytou v horách otevřít
Pohled na Petru ukrytou v horách
Beduínský prodavač suvenýrů otevřít
Beduínský prodavač suvenýrů
Večer ve Wadi Musa otevřít
Večer ve Wadi Musa
"Malá Petra" - al Beidha otevřít
Wadi Rum otevřít
Wadi Rum
Safari v džípech otevřít
Safari v džípech
U Lawrencova pramene otevřít
U Lawrencova pramene
Beduíni s velbloudy otevřít
Beduíni s velbloudy
Skalní útvary ve Wadi Rum otevřít
Skalní útvary ve Wadi Rum
Mládě velblouda otevřít
Mládě velblouda
Prehistorické skalní kresby otevřít
Prehistorické skalní kresby
Hotel Petra Palace ve Wadi Musa otevřít
Hotel Petra Palace ve Wadi Musa
Petra Palace otevřít
Petra Palace
Pokoj hotelu Petra Palace otevřít
Pokoj hotelu Petra Palace
Ramada Resort Hotel 4* otevřít
Ramada Resort Hotel 4*
Ramada Resort - pláž u Mrtvého moře otevřít
Ramada Resort - pláž u Mrtvého moře
Ramada Resort - bazény otevřít
Ramada Resort - bazény

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim