Krásy Izraele, Palestiny a Jordánska

Velký okruh po nejzajímavějších místech Středního Východu
s poutavým českým výkladem
Termín: 14. 10. - 23. 10. 2018
Cena: 34 500 Kč
Veškeré vstupné a výlety v ceně včetně jordánské Petry.
ZÁJEZD JE VYPRODÁN

14. 10. 2018 - neděle

Odlet z Prahy s izraelskou leteckou společností UP by El Al ve 22:15.

15. 10. - pondělí

Přílet do Tel Avivu ve 3:05. Odjezd na jih Izraele. Cestou zastávka ve Sde Boker, kde je v přírodním parku nad Wadi Tzin hrob Davida ben Guriona , prvního ministerského předsedy Státu Izrael. Cesta pokračuje ke kráteru Machteš Ramon v Negevské poušti. V kibucu Jotvata v údolí Arava ochutnáme nejlepší izraelskou zmrzlinu. Kolem 11. hodiny překročíme hranice do Jordánského království. V letovisku Akaba u Rudého moře se ubytujeme ve 3* hotelu My Hotel nedaleko pláže. Odpočinek, koupání, večeře a nocleh v Akabě.

16. 10. - úterý

Po snídani v hotelu odjezd do skalního města Petry vytesaného do růžových pískovců tajemným národem Nabatejců. Petra patří právem mezi novodobé divy světa. Podél Kamenů duchů a hrobek vznešených rodin sestoupíme úzkým kaňonem Siq, který sloužil jako posvátná stezka, k nabatejské Klenotnici a budeme pokračovat ke Královským hrobkám a do chrámového okrsku. Po celodenním bohatém programu v Petře se navrátíme do Akaby. Večeře a nocleh v hotelu.

17. 10. - středa

Po snídani návrat do Izraele, malý okruh Eilatem. Údolím Arava pokračuje cesta až k místům, kde stávala hříšná biblická města Sodoma a Gomora. Příjezd k Mrtvému moři. Na pevnost Masada na vysokém útesu vyjedeme kabinovou lanovkou a pohlédneme si rezidenci krále Heroda Velikého, která byla vybudována v 1. st. př. n. l. jako luxusní opevněné a nedobytné sídlo. Pevnost byla svědkem boje židovských vzbouřenců proti Římanům v r. 73 n. l. Po prohlídce koupání ve vodách Mrtvého moře na vybavené pláži. Odjezd do Betléma, ubytování v komfortním novém hotelu White Diamond 3*. Večeře a nocleh.

18. 10. - čtvrtek

Po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s mešitou al Aksa a Dómem na skále (interiéry jsou však přístupné pouze muslimům). Faisalovou bránou vyjdeme na Křížovou cestu a podél jejích zastavení budeme zvolna postupovat až do chrámu Božího hrobu, který si důkladně prohlédneme. Volno v Křesťanské čtvrti. Přes rušné arabské súky se dostaneme na byzantské Cardo, zbytky obchodní třídy ze 6. století. Židovskou čtvrtí sestoupíme ke Zdi nářků, kde bude dostatek času pro osobní zážitky. Návrat do hotelu, večeře.

Po večeři fakultativně dvouhodinový okruh osvětleným večerním Jeruzalémem podél nejznámějších památek a hradeb města. Nocleh v Betlémě.

19. 10. - pátek

Po snídani návštěva památníku holocaustu Jad Vašem. Odjezd na Olivovou horu, výhled na Jeruzalém, sestup po svahu hory, kostel Dominus Flevit, Getsemanská zahrada s chrámem Všech národů, hrob Panny Marie. Výjezd na pahorek Sion, návštěva místnosti Poslední večeře Páně, symbolického hrobu krále Davida a kostela Petr v Kohoutím zpěvu (Gallicantu). Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

20. 10.  - sobota

Po snídani pěší procházka starým Betlémem do chrámu Zrození Páně, který je funkčním kostelem nepřetržitě od 4. století. Jeskyně s Betlémskou hvězdou, kostel svaté Kateřiny, odkud se každoročně přenáší průběh vánoční mše do celého světa, Mléčná jeskyně. Odjezd do Hebronu, hrobky Patriarchů, kde je pohřben praotec Abrahám s ženou Sárou, Izák a Rebeka a Jákob a Lea. Prohlídka Hebronu, svatého města všech tří monoteistických náboženství. Na zpáteční cestě zastavení na Herodionu, pevnosti a paláci, vystavěném králem Herodem Velikým. V roce 2008 se na Herodionu našla domnělá Herodova hrobka. Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

21. 10. - neděle

Po snídani odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Okruh městem, zastavení u hory Karantal. Cesta údolím Jordánu, zastavení na křestním místě v Jardenitu. Oběd s rybou sv. Petra v restauraci na břehu Galilejského jezera. Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů s bohatou historií. Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu. Návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum. Ubytování v penzionu kibucu Degania nedaleko Galilejského jezera. Večeře a nocleh.

22. 10.  - pondělí

Po snídani výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji. Cesta do Safedu, mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Cesta pokračuje do města Akko na pobřeží Středozemního moře, kdysi centra křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým městem. Cesta templářským tunelem do přístavu. Zastavení v Haifě, výhled na město z hory Karmel a návštěva teras víry Bahá´i, největší turistické atrakce Haify. Návrat do kibucu Degania, večeře a nocleh.

23. 10. - úterý

Po snídani odjezd do Nazaretu, významného poutního místa. Prohlídka mariánské baziliky Zvěstování, zajímavé stavby vysvěcené v roce 1969. Cesta do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funkcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffo, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Odpoledne odjezd na letiště, odlet v 17:55, přílet do Prahy ve 21:10.

 

Cena: 34 500 Kč (včetně výletu do Petry)

V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, zavazadla 23 kg + 8 kg, autokarová doprava v Izraeli a Jordánsku,  8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie  3*  , polopenze dle programu,  doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu pobytu (Ludmila Tvrdoňová), asistence místních průvodců dle zákona, vstupné uvedené v programu, výlet do Petry, hraniční poplatky, jordánské vízum, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně není zahrnuto:
obědy, nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši 35 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 6 900 Kč.

Fakultativně lze na místě zakoupit:
Panoramatický okruh večerním Jeruzalémem - 25 EUR

Naše ceny jsou konečné, nemusíte se obávat dodatečných příplatků.

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolubydlící(ho).

Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu)


Safed, mystické město v horách Izraele
Jeruzalém - unikátní hradby
Galilejské jezero
Mrtvé moře - živé moře
Pevnost Masada nad Mrtvým mořem
Prastaré Jericho
Golanské výšiny - oči Izraele
Betlém - město s bohatou biblickou tradicí

Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO
Jordán - řeka spásy

Beit Še´arím - starověká židovská nekropole
Ostrůvek Rakouska v centru Jeruzaléma

 

 Aktualizováno: 5. 12. 2017

Fotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

Pořadatel zájezdu: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

 

 

 

Fotogalerie

Hrob Davida ben Guriona otevřít
Hrob Davida ben Guriona
Wadi Tzin otevřít
Wadi Tzin
Pohled do kráteru Machteš Ramon otevřít
Pohled do kráteru Machteš Ramon
Kozorohové u kráteru otevřít
Kozorohové u kráteru
Akaba u Rudého moře otevřít
Akaba u Rudého moře
Akaba otevřít
Akaba
Proslulé oříšky z Akaby otevřít
Proslulé oříšky z Akaby
Beduíni v Petře otevřít
Beduíni v Petře
Klenotnice v Petře otevřít
Klenotnice v Petře
Královské hrobky v Petře otevřít
Královské hrobky v Petře
Ulice sloupoví otevřít
Ulice sloupoví
Dopravní prostředky v Petře otevřít
Dopravní prostředky v Petře
Prodavač suvenýrů otevřít
Prodavač suvenýrů
Eilat otevřít
Eilat
Pevnost Masada otevřít
Pevnost Masada
Lanovkou na Masadu otevřít
Lanovkou na Masadu
Zbytky staveb na Masadě otevřít
Zbytky staveb na Masadě
Dóm na skále otevřít
Dóm na skále
Mešita al Aksa otevřít
Mešita al Aksa
Mamlúcká architektura otevřít
Mamlúcká architektura
Křížová cesta otevřít
Křížová cesta
III. zastavení Křížové cesty otevřít
III. zastavení Křížové cesty
IV. zastavení otevřít
IV. zastavení
Kopule chrámu Božího hrobu otevřít
Kopule chrámu Božího hrobu
Vchod do chrámu Božího hrobu otevřít
Vchod do chrámu Božího hrobu
Atmosféra chrámu otevřít
Atmosféra chrámu
Kaple na Golgotě uvnitř chrámu otevřít
Kaple na Golgotě uvnitř chrámu
Boží hrob otevřít
Boží hrob
Arabské súky otevřít
Arabské súky
Spousta suvenýrů otevřít
Spousta suvenýrů
Kadidlo a koření otevřít
Kadidlo a koření
Muristan otevřít
Muristan
Byzantské Cardo otevřít
Byzantské Cardo
Synagoga Hurva otevřít
Synagoga Hurva
Zlatá menora v Židovské čtvrti otevřít
Zlatá menora v Židovské čtvrti
Pohled na Zeď nářků otevřít
Pohled na Zeď nářků
Zeď nářků (Západní zeď) otevřít
Zeď nářků (Západní zeď)
Nejrůznější přání otevřít
Nejrůznější přání
Osvětlená Getsemanská bazilika otevřít
Osvětlená Getsemanská bazilika
Osvětlené hradby Jeruzaléma otevřít
Osvětlené hradby Jeruzaléma
Památník Jad Vašem otevřít
Památník Jad Vašem
Hala jmen otevřít
Hala jmen
Výhled z Olivové hory otevřít
Výhled z Olivové hory
Getsemanská zahrada otevřít
Getsemanská zahrada
Bazilika v Getsemanské zahradě otevřít
Bazilika v Getsemanské zahradě
Hrob Panny Marie otevřít
Hrob Panny Marie
Místnost poslední večeře Páně otevřít
Místnost poslední večeře Páně
Symbolický hrob krále Davida otevřít
Symbolický hrob krále Davida
Kostel Petr v kohoutím zpěvu otevřít
Kostel Petr v kohoutím zpěvu
Sousoší Petra otevřít
Sousoší Petra
Kostel Zrození Páně v Betlémě otevřít
Kostel Zrození Páně v Betlémě
Betlémská hvězda otevřít
Betlémská hvězda
Mléčná jeskyně otevřít
Mléčná jeskyně
Hebron - hrobky Patriarchů otevřít
Hebron - hrobky Patriarchů
Hebron - jeskyně Machpela otevřít
Hebron - jeskyně Machpela
Herodion otevřít
Herodion
Model Herodovy hrobky otevřít
Model Herodovy hrobky
Herodion - pevnost otevřít
Herodion - pevnost
Jericho - lanovka na horu Karantal otevřít
Jericho - lanovka na horu Karantal
Tel as Sultan v Jerichu otevřít
Tel as Sultan v Jerichu
Jardenit na Jordánu otevřít
Jardenit na Jordánu
Ryba sv. Petra otevřít
Ryba sv. Petra
... a přílohy otevřít
... a přílohy
Golanské výšiny otevřít
Golanské výšiny
Na hoře Bental otevřít
Na hoře Bental
Kostel Dvanácti apoštolů v Kafarnaum otevřít
Kostel Dvanácti apoštolů v Kafarnaum
Fresková výzdoba kostela otevřít
Fresková výzdoba kostela
Hora Blahoslavenství otevřít
Hora Blahoslavenství
Synagoga v Safedu otevřít
Synagoga v Safedu
Safedské učličky otevřít
Safedské učličky
Pohled na Akko otevřít
Pohled na Akko
Křižácké haly v Akku otevřít
Křižácké haly v Akku
Zahrady víry Bahá´i v Haifě otevřít
Zahrady víry Bahá´i v Haifě
Zahrady ještě jednou otevřít
Zahrady ještě jednou
Bazilika Zvěstování v Nazaretu otevřít
Bazilika Zvěstování v Nazaretu
Tel Aviv otevřít
Tel Aviv
Jaffo otevřít
Jaffo
Jaffo otevřít
Jaffo

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim