Krásy Izraele a Palestiny - prodloužený poznávací okruh

po nejzajímavějších místech biblické země s poutavým českým výkladem.
Bez nočních letů.
Termín: 18. 10. - 26. 10. 2017
Cena: 29 900 Kč
VYPRODÁNO
Další volné zájezdy otevřete v menu Izrael vlevo.

18. 10. 2017 - středa

Odlet z Prahy letem společnosti UP by El Al v 11:40, přílet do Tel Avivu v 16:30, odjezd do 3* hotelu White Diamond v Betlémě, večeře a nocleh. Hotel s výbornou kuchyní, dobrými službami a v docházkové vzdálenosti od hlavního betlémského náměstí.

19. 10. - čtvrtek

Po snídani v hotelu odjezd do Jeruzaléma (cca 20 minut), návštěva Chrámové hory s Dómem na skále a mešitou al Aksa. (Přístup do svatyní je však povolen pouze muslimům.) Z Chrámové hory vyjdeme jednou z bran na Křížovou cestu a podle jejích zastavení budeme postupovat až do chrámu Božího hrobu, který zahrnuje Golgotu, místo ukřižování Ježíše a skalní hrob, kam bylo uloženo jeho tělo. Volno v Křesťanské čtvrti. Arménskou čtvrtí přejdeme na pahorek Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob biblického krále Davida. Uličkami Židovské čtvrti sejdeme k obchodní třídě byzantského Jeruzaléma zvané Cardo a pak sestoupíme k Západní zdi (Zdi nářků), jedinému pozůstatku zničeného židovského chrámu. Odjezd do hotelu, po večeři možnost fakultativního dvouhodinového okruhu osvětleným večerním Jeruzalémem s vyprávěním průvodce.

20. 10. - pátek

Po snídani v hotelu odjezd do památníku obětí holokaustu Jad Vašem. (Alej spravedlivých, Vzpomínková hala, Pavilon dětí.) Pokračování programu v Jeruzalémě, návštěva Getsemanské zahrady, hrobu Panny Marie, výhled na Jeruzalém z Olivové hory. Odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Výhled na Jericho z vyhlídkové terasy, okružní jízda městem. Na zpáteční cestě výhled do Wádí Kelt s klášterem sv. Jiří. Návrat do hotelu v Betlémě, večeře a nocleh.

21. 10. - sobota

Po snídani v hotelu procházka starým městem Betlémem až do baziliky Zrození Páně, pozoruhodné stavby z 6. století n. l. Návštěva jeskyně Zrození s Betlémskou hvězdou a římskokatolického kostela sv. Kateřiny, odkud se přenáší do celého světa půlnoční vánoční mše. Malebnou krajinou Judské nížiny budeme pokračovat až do Negevské pouště, kde zastavíme u kráteru Machteš Ramon, zajímavého geologického útvaru vzniklého erozí. V kibucu Jotvata ochutnáme nejlepší zmrzlinu v Izraeli a přijedeme do Eilatu u Rudého moře. Nocleh a večeře v hotelu C Hotel 3*.

22. 10. - neděle

Po snídani volno v Eilatu, kde je možno navštívit nejznámější atrakce jako je podmořská observatoř Korálový svět, Delfíní útes nebo se koupat na eilatském korálovém útesu. Večeře a nocleh v C Hotelu v Eilatu.

Jednodenní výlet do Petry v Jordánsku je možné absolvovat s místní cestovní kanceláří, která ho denně pořádá pro hosty eilatských hotelů. Výklad jordánského průvodce v angličtině. Odjezd v 7:00, návrat v 18:00. (Cena 320 USD. Platí se na místě, je nutno předem objednat.)

23. 10. - pondělí

Po snídani návštěva brusírny eilatského drahého kamene, možnost nákupu zajímavých šperků. Údolím Arava pokračuje cesta podél solného pohoří Sodom krajinou zaniklých měst Sodomy a Gomory. Zastavení u zkamenělé Lotovy ženy. Příjezd k Mrtvému moři. Výjezd kabinovou lanovskou na vrchol útesu k pevnosti Masada, vybudované králem Herodem Velikým. Prohlídka důmyslného opevnění, obřích vodních cisteren, zbytků paláců, skladů a lázní, které v Herodově době učinily z Masady luxusní sídlo hodné mocného vladaře. Masada se stala také místem, odkud  vedli v r. 73 n. l. poslední boj proti římským legiím židovští vzbouřenci. Odjezd na vybavenou pláž v severní části Mrtvého moře. Koupání a odpočinek. Cesta údolím Jordánu na ubytování v kibucu Ašdot Jakov pod Golanskými výšinami. Komfortní dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou. Vzácná příležitost seznámit se se životem  v tomto ojedinělém izraelském společenství. Večeře a nocleh.

24. 10. - úterý

Po snídani cesta do Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování, pozoruhodné stavby vysvěcené r. 1969. Bazilika stojí nad místem, kde se zachoval domek, ve kterém dle tradice žila Panna Maria a kde se nacházelo nejstarší osídlení Nazaretu. Odjezd do Akka, živého orientálního města na pobřeží Středozemního moře, kdysi centra křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým městem. Cesta  templářským tunelem do přístavu.  Zastavení v Haifě, výhled na město z hory Karmel a návštěva teras víry Bahá´i, největší turistické atrakce Haify. Návrat do kibucu, večeře a nocleh.

25. 10. - středa

Po snídani odjezd ke Galilejskému jezeru, zastavení na křestním místě v Jardenitu na Jordánu. Výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji. Výhled na Galilejské jezero. Cesta do Safedu (hebrejsky Tzfat), mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami lemovanými uměleckými galeriemi a obchody s judaiky.  Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů s bohatou historií. Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu. Návrat ke Galilejskému jezeru, návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum. Návrat do kibucu, večeře a nocleh.

26. 10. - čtvrtek

Po snídani v kibucu odjezd do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funkcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffo, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Odpoledne odjezd na letiště, odlet v 17:55, přílet do Prahy ve 21: 10.

 

Cena: 29 900 Kč

V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, zavazadla 23 kg + 8 kg, autokarová doprava v Izraeli,  8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie  3*  , polopenze dle programu,  doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu pobytu (Ludmila Tvrdoňová), asistence místních průvodců dle zákona, vstupné uvedené v programu, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně není zahrnuto:
obědy, nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši 30 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 6 900 Kč.

Fakultativně lze na místě zakoupit:
Panoramatický okruh večerním Jeruzalémem - 25 USD nebo 24 EUR.

Naše ceny jsou konečné, nemusíte se obávat dodatečných příplatků.

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolubydlící(ho).

Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu)


Safed, mystické město v horách Izraele
Jeruzalém - unikátní hradby
Galilejské jezero
Mrtvé moře - živé moře
Pevnost Masada nad Mrtvým mořem
Prastaré Jericho
Golanské výšiny - oči Izraele
Betlém - město s bohatou biblickou tradicí
Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy
Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

 

 

Aktualizováno: 02. 07. 2017

Fotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

Pořadatel zájezdu: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

Fotogalerie

Dóm na skále - Chrámová hora otevřít
Dóm na skále - Chrámová hora
Mešita al Aksa otevřít
Mešita al Aksa
Křížová cesta otevřít
Křížová cesta
Křížová cesta otevřít
Křížová cesta
Deváté zastavení otevřít
Deváté zastavení
Chrám Božího hrobu otevřít
Chrám Božího hrobu
V chrámu Božího hrobu otevřít
V chrámu Božího hrobu
Boží hrob otevřít
Boží hrob
Kámen pomazání - 13. zastavení otevřít
Kámen pomazání - 13. zastavení
Kupole chrámu otevřít
Kupole chrámu
Arménská čtvrť jeruzaléma otevřít
Arménská čtvrť jeruzaléma
Arménská katedrála sv. Jakubů otevřít
Arménská katedrála sv. Jakubů
Pohled na pahorek Sion otevřít
Pohled na pahorek Sion
Místnost Poslední večeře Páně otevřít
Místnost Poslední večeře Páně
Muristan otevřít
Muristan
Byzantské cardo otevřít
Byzantské cardo
Cardo - představa umělce otevřít
Cardo - představa umělce
Cardo v Židovské čtvrti otevřít
Cardo v Židovské čtvrti
Symbolický hrob krále Davida otevřít
Symbolický hrob krále Davida
Západní zeď (Zeď nářků) otevřít
Západní zeď (Zeď nářků)
Zeď nářků otevřít
Zeď nářků
Osvětlený večerní Jeruzalém otevřít
Osvětlený večerní Jeruzalém
Památník Jad Vašem otevřít
Památník Jad Vašem
Výhled z Olivové hory otevřít
Výhled z Olivové hory
Hřbitov na Olivové hoře otevřít
Hřbitov na Olivové hoře
Getsemanská zahrada otevřít
Getsemanská zahrada
Chrám Všech národů otevřít
Chrám Všech národů
Hrob Panny Marie otevřít
Hrob Panny Marie
Interiér hrobu otevřít
Interiér hrobu
Jericho - lanovka na horu Pokušení otevřít
Jericho - lanovka na horu Pokušení
Ovoce z oázy Jericho otevřít
Ovoce z oázy Jericho
Chrám Zrození Páně v Betlémě otevřít
Chrám Zrození Páně v Betlémě
Interiér chrámu otevřít
Interiér chrámu
Betlémská hvězda otevřít
Betlémská hvězda
Pohled do kráteru - Negevská poušť otevřít
Pohled do kráteru - Negevská poušť
Pohled do kráteru Machteš Ramon otevřít
Pohled do kráteru Machteš Ramon
Letovisko Eilat otevřít
Letovisko Eilat
Podmořská observatoř v Eilatu otevřít
Podmořská observatoř v Eilatu
Delfíní útes v Eilatu otevřít
Delfíní útes v Eilatu
Šperky z eilatského kamane otevřít
Šperky z eilatského kamane
Pevnost Masada otevřít
Pevnost Masada
Špaček Tristramův - Masada otevřít
Špaček Tristramův - Masada
Mrtvé moře otevřít
Mrtvé moře
Kibuc Ašdot Jakov otevřít
Kibuc Ašdot Jakov
Jídelna v kibucu otevřít
Jídelna v kibucu
Pokoje v kibucu otevřít
Pokoje v kibucu
Křestní místo na Jordánu otevřít
Křestní místo na Jordánu
Kostel Blahoslavenství otevřít
Kostel Blahoslavenství
Interiér kostela otevřít
Interiér kostela
Výhled na jezero otevřít
Výhled na jezero
Uličky Safedu otevřít
Uličky Safedu
Synagoga Abuhav otevřít
Synagoga Abuhav
Synagoga Josef Karo otevřít
Synagoga Josef Karo
Schrána na Tóru - synagoga Ariho otevřít
Schrána na Tóru - synagoga Ariho
Golanské výšiny otevřít
Golanské výšiny
Výhled z Har Bental otevřít
Výhled z Har Bental
Kostel Dvanácti apoštolů otevřít
Kostel Dvanácti apoštolů
Fresky v kostele Apoštolů otevřít
Fresky v kostele Apoštolů
Bazilika Zvěstování v Nazaretu otevřít
Bazilika Zvěstování v Nazaretu
Interiér baziliky otevřít
Interiér baziliky
Dar z Československa na nádvoří otevřít
Dar z Československa na nádvoří
Podzemní sály v Akko otevřít
Podzemní sály v Akko
Přístav v Akku otevřít
Přístav v Akku
Terasy víry bahá´i v Haifě otevřít
Terasy víry bahá´i v Haifě
Pohled na Haifu. otevřít
Pohled na Haifu.
Tel Aviv moderní otevřít
Tel Aviv moderní
Telavivský Bauhaus otevřít
Telavivský Bauhaus
Jaffa - Jonáš a velryba otevřít
Jaffa - Jonáš a velryba
Kostel sv. Petra v Jaffě otevřít
Kostel sv. Petra v Jaffě
Přístav Jaffě otevřít
Přístav Jaffě

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim