Petrohrad - severní metropole Ruska

Petrohrad a okolní carské rezidence.
Bohatý program s profesionálním průvodcem.
Pětidenní letecký zájezd včetně vstupného.
Termín: 24. 8. - 28. 8. 2019
Cena: 22 300 Kč
(Červencový termín je již vyprodán.)

Něco málo na vysvětlenou:

Sankt-Petěrburg, česky Petrohrad, byl založen carem Petrem Velikým 17. května 1703. Pojmenován byl po apoštolu Petrovi, nikoliv po caru samotném. V roce 1721 se stal hlavním městem Ruska, kulturní metropolí, hospodářským centrem a významným říčním a námořním přístavem. Své jméno však několikrát změnil. V roce 1914 na Petrograd, o deset let později na Leningrad. Svoje původní jméno Sankt-Petěrburg získal zpět v roce 1991.

Program zájezdu

24. 8. 2019 - sobota

Dopoledne odlet z Prahy přímou linkou, odpoledne přílet do Petrohradu.  Setkání s místní česky hovořící průvodkyní. Okružní jízda městem, během které uvidíte nejznámější místa - Isakijevský chrám, Něvský prospekt, budovu Admirality, slavný křižník Aurora, Zimní palác a Petropavlovskou pevnost. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3* v širším centru, nocleh.

25. 8.  - neděle

Snídaně v hotelu. Návštěva Petropavlovské pevnosti, nejstarší stavby v Petrohradu. Byla založena v roce 1703 na Zaječím ostrově a měla sloužit jako ochrana přístupu do Baltského moře z delty řeky Něvy. Pevnost se stala také vězením, ve kterém zemřel nezdárný syn Petra Velikého carevič Alexej. Vězením prošli také spisovatel Dostojevský nebo revolucionář Trockij. Pevnost je tvořena souborem několika budov okolo katedrály sv. Petra a Pavla, kde se nachází rodinná hrobka carského rodu Romanovců. Její 123 metrů vysoká věž se stala jedním ze symbolů města.

Návštěva slavného křižníku Aurora, jehož výstřel měl údajně zahájit v listopadu 1917 Velkou říjnovou revoluci.

Návštěva chrámu Svatého Izáka (Isakijevský chrám), který  je největším z petrohradských chrámů a patří mezi nejčastější cíle turistů a návštěvníků Petrohradu. Je nejvyšší pravoslavnou katedrálou ve městě a druhou nejvyšší na světě (po Chrámu Krista Spasitele v Moskvě). Je zasvěcen svatému Izákovi Dalmatskému, na jehož svátek se narodil Petr I. Veliký. Chrám stojí v centru Petrohradu, na Isakijevském náměstí mezi Mojkou a Něvou. Hlavní kupole je pokryta čistým zlatem a zdobena dvanácti sochami andělů, z nichž každá měří 6 metrů.

Návrat do hotelu, nocleh.

26. 8.  - pondělí

Po snídani v hotelu odjezd do Puškina - Carského Sela (Carskoje Selo), známého svým Jekatěrinským palácem, skvostnou stavbou ve stylu italského baroka, postavenou na příkaz druhé manželky cara Petra Velikého Jekatěriny. Zámek s fasádou dlouhou více jak 300 metrů zdobenou zlatem a sloupy, láká návštěvníky svou krásou. Proslulý je taneční sál, nejvíce pozornosti však přitahuje Jantarová komnata. Původní Jantarová komnata byla místnost s bohatou nástěnnou výzdobou z jantaru. Byla zhotovena na zakázku pruského krále Fridricha I. v Berlínském zámku. V roce 1716 byla pruským králem Fridrichem Vilémem věnována ruskému caru Petru Velikému. Po téměř dvě stě roků se pak nacházela v Kateřinském paláci v Carském Selu poblíž Sankt Petersburgu. Od roku 1942 byla vystavena v zámku v německém Königsbergu, dnes ruském Kaliningradu; od konce druhé světové války je nezvěstná. V Jekatěrinském paláci se od roku 2003 nachází věrná kopie jantarové komnaty. Prohlédneme si Jekatěrinský palác včetně Jantarové komnaty.

Po návratu do Petrohradu návštěva chrámu Spas na krovi (chrám Kristova vzkříšení).  Chrám byl postaven carem Alexandrem III. na místě, kde byl jeho otec Alexandr II. 1. března 1881 smrtelně zraněn atentátníky. Spas na krovi je postaven v ruském stylu, s barevnými cibulovitovými kupolemi, s úžasnou mozaikovou výzdobou, která pokrývá 7500 m2. V době sovětské vlády byl zničen, obnoven do původní nádhery a otevřen byl v roce 1997.

Návrat do hotelu, nocleh.

Fakultativně možnost navštívit večerní představení ruských národních tanců nebo baletní představení v některém z četných divadel.

27. 8. - úterý

Po snídani v hotelu cesta lodí Meteor z Petrohradu do Petrodvorců. Program v Petěrgofu (česky Petrodvorec), carském sídle Petra Velikého, které mělo svou nádherou zastínit francouzské Versailles. Car se podílel nejen na návrhu celkového rozložení, ale i na mnohých detailech komplexu. Ve zdejším pozoruhodném palácovém a parkovém celku z 18. a 19. století, který se rozkládá na pobřeží Baltského moře na ploše přes 800 ha, je umístěno přes 170 fontán různých velikostí. Nejznámější fontány jsou např. socha Samsona bojujícího se lvem, kaskády Zlatá hora, Šachová hora, Velká kaskáda, Římské fontány a fontána Slunce. Překrásný Velký palác rozděluje areál na Horní a Dolní park. Petěrgof je jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí Ruska, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO (1990).

Odpoledne návštěva Ermitáže, jednoho z největších světových muzeí, jehož sbírky čítají na 3 miliony umeleckých skvostů. Exponáty jsou vystaveny v Zimním paláci a v Malé, Staré a Nové Ermitáži. Během prohlídky spatříte jenom nepatrný zlomek sbírek, na jejichž celkové zhlédnutí bychom potřebovali bez jídla, spánku a odpočinku 5 let a 7 měsíců.

Návrat do hotelu, nocleh.

28. 8. - středa

Po snídani v hotelu volné dopoledne, transfer na letiště, odlet z Petrohradu.

Cena: 22 300 Kč

V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Petrohrad  - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek
zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg
autokarová doprava včetně transferů v zahraničí
4 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelu 3* v širším centru Petrohradu
4 x snídaně
služby místní česky mluvící průvodkyně po dobu celého programu
vstupné uvedené v programu:
Isakijevský chrám (bez věže), Petropavlovská pevnost, Spas na krovi, Aurora, Ermitáž, Puškin - Jekatěrinský palác a park, Petěrgoff - Velký palác a dolní park, jízdenky na loď Meteor

pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně zájezdu není zahrnuto:
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj  4 000 Kč
vstupenky na baletní představení - 2 800 Kč
večerní folklórní představení v Nikolajevském paláci - 950 Kč
ruské vízum - 2 020 Kč *

* v případě, že si klienti budou chtít vyřídit vízum sami, poskytneme jim zdarma pozvání, bez kterého nelze vízum získat. Výše poplatků ve vízovém centru je 1 720 Kč, pokud si vízum vyřídí sami.


Pojištění Uniqa Exclusive - 190 Kč na osobu a zájezd.
Pojištění TURISTA České pojišťovny - 860 Kč. U tohoto pojištění, které stojí na celou dobu zájezdu 860 Kč, je navíc ustanovení, že pojistnou událostí je storno cesty také z důvodů:
ohrožení života přírodní katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění, ohrožení života epidemií oficiálně vyhlášenou úřady po sjednání pojištění, ohrožení života válkou, občanskými nepokoji nebo jinými násilnými nepokoji, vyhlášenými místními  úřady nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání pojištění.

Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.

Aktualizace 23. 1. 2019

Photo: © Tourism Development Committee of St. Petersburg and Dreamstime

Video můžete otevřít zde

POŘADATEL ZÁJEZDU: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

 


 

 

Fotogalerie

Petropavlovská pevnost otevřít
Petropavlovská pevnost
Křižník Aurora otevřít
Křižník Aurora
Spas na Krovi otevřít
Spas na Krovi
Interiér chrámu Spas na krovi otevřít
Interiér chrámu Spas na krovi
Fontány v Petrodvorci otevřít
Fontány v Petrodvorci
Petrodvorce otevřít
Petrodvorce
Petrodvorce - Dolní zahrady otevřít
Petrodvorce - Dolní zahrady
Petrodvorce otevřít
Petrodvorce
Ermitáž otevřít
Ermitáž
Ermitáž otevřít
Ermitáž
Isakijevský chrám otevřít
Isakijevský chrám
Interiér chrámu otevřít
Interiér chrámu
Carskoje Selo otevřít
Carskoje Selo
Jekatěrinský palác otevřít
Jekatěrinský palác
Jekatěrinský palác otevřít
Jekatěrinský palác
Jantarová komnata otevřít
Jantarová komnata
Puškinova socha otevřít
Puškinova socha
Na kanálech Něvy otevřít
Na kanálech Něvy
Palácové náměstí otevřít
Palácové náměstí
Chrám Svaté trojice otevřít
Chrám Svaté trojice
Večerní Petrohrad otevřít
Večerní Petrohrad

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim