Pevnost Masada a Ein Gedi - Izrael

Polodenní výlet z hotelů u Mrtvého moře v Izraeli

 

Pevnost Masada


Strmé útesy izolovaného skalního útesu se tyčí do výše 400 metrů nad Mrtvým mořem. Král Herodes Veliký obehnal celý vrchol hory dvojitou hradbou. Masada nebyla v Herodově době (1. století př. n. l.) jen nedobytnou pevností, ale také královskou rezidencí s paláci, lázněmi a veškerým dostupným komfortem. Především palác na severní straně hory udivuje jak architekturou, tak provedením. Byl vystavěn na strmém útesu na třech skalních terasách. Masada měla 29 velkých skladů, každý byl dlouhý 27 m, ve kterých mohlo být odděleně skladováno velké množství potravin. Na západní straně hory je ve skále vytesáno 12 obřích cisteren, které zadržovaly dešťovou vodu přiváděnou do nich důmyslným systémem. Vody bylo tolik, že pevnost v poušti měla také svoje plavecké bazény, lázně a zavlažované zahrady.

R. 66 n. l. se na Masadu uchýlili židovští vzbouřenci, kteří odešli z Jeruzaléma poté, co vypuklo protiřímské povstání a Jeruzalém byl zmítán občanskou válkou. Herodovu nedobytnou pevnost na několik let ovládli a podnikali odtud výpady do okolí. V roce 73 obklíčila Masadu římská X. legie. Římané postavili kolem pevnosti val a několik vojenských táborů a začali na západní straně hory budovat umělou rampu. Po několika měsících obléhání se jim za pomoci vojenské techniky podařilo prorazit hradby Masady. Její obránci však raději volili dobrovolnou smrt než zajetí a otroctví.

Na vrchol hory se dnes dopravíte pohodlně velkokapacitní lanovkou. Výstup po tzv. Hadí stezce trvá asi 45 minut.


Ein Gedi


Je přírodní rezervací, která se nachází ve Velké příkopové propadlině nedaleko Mrtvého moře. V rezervaci se nacházejí čtyři prameny: David, Arugot, Šulamit a Ein Gedi. Prameny jsou zdrojem života pro flóru a faunu v zelené tropické oáze, která je v příkrém kontrastu s pustinou okolní pouště. Naleznete zde stromy a rostliny z východoafrické oblasti i bohatou vegetaci na březích vodních toků připomínající porosty u řeky Jordánu. Oáza přitahuje mnoho zvířat, některá pozbyla svou plachost a můžete je pozorovat zblízka. Setkáte se tak s kozorohem nubijským, s damanem syrským, můžete tušit přítomnost vlků, lišek a hyen. Bude k vám doléhat zpěv bezpočtu druhů ptáků. V rezervaci jsou značené turistické stezky. Určitě si nenechte ujít koupání pod vodopády.

Výlet pořádaný cestovní kanceláří New Zin Tours.
Odjezdy v pátek.
7:30 - 14:00
Výklad v ruském jazyce.
Cena: 50 USD na osobu + vstupné 105 NIS (cca 30 USD)

 

Aktualizace: 18. 8. 2019

Fotogalerie: © Israeli Ministry of Tourism, Dreamstime, Tilia 

 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.