Nazaret, Kána Galilejská, Galilejské jezero a řeka Jordán - Izrael

Celodenní výlet z hotelů u Mrtvého moře v Izraeli

Při výletu na sever Izraele navštívíte zajímavá místa v Galileji. 

Nazaret
Je největším arabským městem v Izraeli a také místem, kde vyrostl a dospěl Ježíš. V Nazaretu se Marii zjevil anděl, aby jí oznámil, že dítě, které se jí narodí, bude Spasitelem. V Nazaretu se projdete centrem rušného orientálního města a navštívíte velkolepou baziliku Zvěstování, postavenou nad jeskyní, která byla součástí Mariina domu a pravoslavný kostel sv. Gabriela nad pramenem Panny Marie.

 

Kána Galilejská

Zde došlo k prvnímu zázraku Ježíšovu, proměnění vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské. Na místě jsou dva kostely, pravoslavný a katolický, které tuto novozákonní událost připomínají.

 

Galilejské jezero je největší zásobárnou pitné vody v Izraeli, jeho okolí je doslova poseto památkami a poutními místy spojenými s ranou historií křesťanství.Kafarnaum
Znovuobjevené město na břehu jezera, kam se po odchodu z Nazaretu uchýlil Ježíš. Zde žil v domě rybáře Petra, vyučoval a konal zázraky. Navštívíte krásný kostelík Dvanácti apoštolů s freskami řeckého malíře Konstantina Dzumakise. Kostelík je v zahradě na břehu Galilejského jezera. Na břehu jezera v  Tabgha  stojí další stavba připomínající  předání klíčů od  Království nebeského sv. Petrovi.


Zastavíte se v Jardenitu, křestním místě na řece Jordánu, který je cílem poutníků a zvědavých turistů. 


Výlet pořádaný cestovní kanceláří New Zin Tours.
Odjezdy v sobotu.
7:30 - 19:00
Výklad v ruském jazyce.
Cena: 60 USD na osobu 

 

Aktualizace: 18. 8. 2019

Fotogalerie: © Israeli Ministry of Tourism, Dreamstime, Tilia 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.