Park Timna - výlet z Eilatu

 


Park Timna

 

Tento přírodní park leží  25 km severně od Eilatu. Má tvar podkovy a byl vytvořen před desítkami milionů let přesunem zemské kůry. Pokrývá plochu 70 km2 a je součástí Velké příkopové propadliny. Je obklopen útesy vysokými až 300 m.

 

Na jedné straně jsou vysoké, tmavé žulové vrcholy, naproti měkké zaoblené červené a bílé pískovce. V nižších vrstvách útesů a na svazích se nacházejí ložiska mědi. Těžba mědi zde začala již  koncem 5. tisíciletí př. n. l., to bylo v době, kdy lidé objevili tavení kovu a nahradili kamenné nástroje kovovými.  Doly z chalkolitu, (doby měděné), které je v parku Timna možné spatřit,  jsou staré 6 tisíc let. Byly hluboké jen 3 až 5 metrů a v podstatě to byly nepravidelné jámy vyhloubené kamennými nástroji.

 

Egypťané zde vybudovali velké doly mezi 14. a 12. st. př. n. l.  Egyptští horníci pracovali již s kovovými dláty, zanechali ostré přesné hrany, doly byly až 30 m hluboké, s ventilací a galeriemi. U skalního útvaru zvaného dnes "Šalomounovy sloupy" se našel v 90. letech 20. století chrám egyptské bohyně Hathory starý 3300 let. Hathor byla známa jako bohyně dolů, Oko boha Ra, Tyrkysová bohyně, bohyně lásky…


Egypťané vozili měděné ingoty na oslech do jediného přírodního přístavu v Eilatském zálivu, který byl na Korálovém ostrově.  Těžba probíhala jak v římském období, tak po arabském dobytí území.

 

V této části Izraele naprší pouhých 15 mm za rok, proto zde není téměř žádní vegetace. Rostliny se vyskytují pouze v korytech wádí, sezónních řek, které se naplní na několik hodin pouze v době zimních dešťů.

 

Výlet do parku Timna je možno zakoupit v některé z cestovních kanceláří v centru Eilatu, popřípadě využít služeb taxikáře.

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.