Hora Nebo, město mozaiek Madaba a Betanie na Jordánu - Jordánsko

Polodenní výlet.

Na horu Nebo vystoupil Mojžíš z Moábských pustin, Hospodin mu ukázal celou zemi, do které mu však nebylo souzeno vstoupit. Zemřel Mojžíš na hoře Nebo a nikdo až dodnes nezná jeho hrob. 
Poslední dny Mojžíše jsou popsány ve Starém zákoně a od nepaměti proudí na 800 metrů vysokou horu Nebo  zástupy poutníků. Na hoře byly odkryty zbytky kostelů ze 4. a 7. století. Na vrcholu  je umístěna moderní plastika italského umělce Fantoniho znázorňující symboliku bronzového hada a Ježíšova kříže. Úchvatný je výhled do údolí Jordánu, na Jericho a hory Judské pouště.

Madaba má dlouhou a zajímavou historii sahající až do roku 1300 př. n. l.  V římské době to bylo kvetoucí provinční město, v byzantské době se stalo dokonce sídlem biskupa a zvláště v 6. století se velmi rozmohla výzdoba domů, kostelů a veřejných budov mozaikami. Mnoho z nich bylo odkryto a je součástí sbírek místního muzea. Nejznámější z nich je mozaikový panel znázorňující mapu Svaté země, který tvoří podlahu současného kostela sv. Jiří.

Betanie na východním břehu Jordánu, je autentickým místem, kde byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem. Při archeologických průzkumech byly objeveny zbytky byzantských kostelů a klášterů, které byly ve 4. - 6. století budovány na tomto významném poutním místě. Hustý porost z tamaryšků a rákosu připomíná džungli, kterou protéká řeka Jordán na své cestě k Mrtvému moři. K místu se pojí také starozákonní příběhy, z pahorku, který se tyčí nad Jordánem, vystoupil na ohnivém voze do nebe prorok Eliáš.

Cena výletu z hotelu od Mrtvého moře:
100 USD na osobu při obsazení vozu 2 osobami
150 USD na osobu při obsazení vozu 1 osobou

V ceně je zahrnuto:
- doprava klimatizovaným vozem s anglicky mluvícím řidičem
- vstupné 

V ceně není zahrnuto:
- doprovod anglicky mluvícího místního průvodce - 120 USD za den (za auto)

Aktualizováno: 02. 10. 2018

Fotogalerie

Mojžíšův kostel na hoře Nebo otevřít
Mojžíšův kostel na hoře Nebo
Mozaiky v kostele otevřít
Mozaiky v kostele
Výhled z hory Nebo do údolí Jordánu otevřít
Výhled z hory Nebo do údolí Jordánu
Mapa Svaté země z Madaby otevřít
Mapa Svaté země z Madaby
Bethanie na Jordánu otevřít
Bethanie na Jordánu
Řeka Jordán otevřít
Řeka Jordán

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim