CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Pro minimalizaci rizik, které Vás na cestách mohou potkat, Vám nabízíme výhodné cestovní pojištění Pojišťovny UNIQA. 

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a tomu odpovídající sazby dle tabulek.

 

Pro sjednání pojištění je třeba znát:

  • jméno
  • příjmení
  • datum narození pojištěného
  • navštívený stát
  • počátek pojištění
  • konec pojištění

Sazby jsou platné od 1. 4. 2024


UNIQA Basic
Komplet se stornem zájezdu - sazba nK5S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění nK5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh 1) 5 000 000
Pojištění asistenčních služeb 1) 5 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 1) 5 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000
- zachraňovací náklady    1 500 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    150 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            300
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 3 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (5 000 Kč za kus max.)       20 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      15 000
Pojištění náhrady dovolené      15 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 41 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 70 Kč à osoba a den
 
1) Pojištění nevylučuje krytí nemoci Covid-19

Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.

Pojistnou událostní z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s Covid-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. 
Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.


UNIQA Exclusiv
Komplet se stornem zájezdu - sazba nK10S

 

 
Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění nK10S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh 1) 10 000 000
Pojištění asistenčních služeb 1) 10 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 1) 10 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 10 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 10 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 200 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 200 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 200 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 200 000
- zachraňovací náklady    3 000 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 200 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 200 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 6 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 6 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu   500 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            500
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 4 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (10 000 Kč za kus max.)       25 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      35 000
Pojištění náhrady dovolené      25 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 58 Kč à osoba a den 
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 96 Kč à osoba a den
 
1) Pojištění nevylučuje krytí nemoci Covid-19

Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.

Pojistnou událostní z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s Covid-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. 
Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

 

UNIQA EXCLUSIV
Komplet se stornem zájezdu - sazba nK15S

 

 
Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění nK15S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh 1) 15 000 000
Pojištění asistenčních služeb 1) 15 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 1) 15 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 15 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 15 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 300 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 300 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 300 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 300 000
- zachraňovací náklady    4 500 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 300 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 300 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 7 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 7 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    400 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    600 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            600
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (20 000 Kč za kus max.)       40 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max. 70 000 
Pojištění náhrady dovolené      50 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 85 Kč à osoba a den 
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 142 Kč à osoba a den
 
 
1) Pojištění nevylučuje krytí nemoci Covid-19

Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.

Pojistnou událostní z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s Covid-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. 
Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

 

Aktualizace: 2. 4. 2024

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.