Krásy Izraele, Palestiny a Jordánska 2021

Velký okruh po nejzajímavějších místech Blízkého východu
s poutavým českým výkladem
Termíny:
15. 03. - 24. 03. 2021 - březnový termín zrušen Covid-19
26. 04. - 05. 05. 2021
dubnový termín zrušen Covid 19
25. 10. - 03. 11. 2021
Cena: 36 900 Kč
Veškeré vstupné a výlety v ceně včetně jordánské Petry.

1. den - pondělí

Odlet z Prahy se společností El Al ve 22:15.

2. den - úterý

Přílet do Tel Avivu v 03:05. Odjezd na jih Izraele. Cestou uděláme zastávku ve Sde Boker, kde je v přírodním parku nad Wadi Tzin hrob Davida Ben Guriona a jeho ženy. Cesta pokračuje ke kráteru Machteš Ramon v Negevské poušti. V kibucu Jotvata v údolí Arava ochutnáme nejlepší izraelskou zmrzlinu. Poté uděláme okruh izraelským letoviskem Eilat.  Kolem 13. hodiny  překročíme hranice do Jordánského království.  V letovisku Akaba u Rudého moře se ubytujeme v 3* hotelu My Hotel nedaleko centra města a mořské promenády. Odpočinek, relaxace, večeře a nocleh v Akabě. Po večeři možnost procházky městem s průvodcem.

3. den - středa

Po snídani v hotelu odjezd do skalního města Petry vytesaného do růžových pískovců tajemným národem Nabatejců. Petra patří právem mezi novodobé divy světa. Podél Kamenů duchů a hrobek vznešených rodin sestoupíme úzkým kaňonem Siq, který sloužil jako posvátná stezka, až k nabatejské Pokladnici a budeme pokračovat ke Královským hrobkám a do chrámového okrsku.  Po celodenním programu v Petře se navrátíme do Akaby. Večeře v hotelu.

4. den - čtvrtek

Po snídani  návrat do Izraele. Údolím Arava pokračuje cesta až k místům, kde stávala hříšná biblická města Sodoma a Gomora. Koupání na vybavené pláži v jižní části Mrtvého moře.  Na pevnost Masada na vysokém útesu vyjedeme kabinovou lanovkou a prohlédneme si rezidenci  krále Heroda Velikého, která byla vybudována v 1. st. př. n. l. jako luxusní opevněné a nedobytné sídlo. Pevnost byla svědkem boje židovských vzbouřenců proti Římanům v  r. 73.  Odjezd ke do Údolí Jordánu (Emek HaJarden), ubytování v kibucu Shaar HaGolan. Komfortní bungalovy v zahradě, travnaté plochy, venkovní posezení, plavecký bazén pro hosty. Možnost poznat život v tomto izraelském fenoménu. Večeře a nocleh.

5. den - pátek

Po snídani výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji.   Cesta do Safedu , mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých  kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Odjezd do Nazaretu, významného poutního místa. Prohlídka mariánské baziliky Zvěstování, zajímavé stavby vysvěcené v roce 1969 a okruh Nazaretem kolem dalších památek. Návrat do kibucu, večeře a nocleh.

6. den - sobota

Po snídani zastavení na křestním místě v Jardenitu.  Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů s bohatou historií.  Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu a do Sýrie.  Oběd s rybou sv. Petra v restauraci na břehu Galilejského  jezera. Prohlídka kostela Rozmnožení chlebů a ryb v Tabgha se vzácnými mozaikami z  5. století a kostela Primátu sv. Petra na břehu jezera.  Návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum s nádhernými freskami řeckého umělce Konstantina Dzumakise.  Návrat do kibucu, večeře a nocleh. 

7. den -  neděle

Po snídani  odjezd do města Akko na pobřeží Středozemního moře, kdysi centra křižáckého Jeruzalémského království.  Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým městem.   Zastavení v Haifě, výhled na město z hory Karmel  a návštěva teras víry Bahá´i, největší turistické atrakce Haify.  Cesta do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funkcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffo, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Odjezd do Betléma, ubytování v komfortním hotelu White Diamond 3* nedaleko chrámu Zrození Páně a centra města. Večeře a nocleh.

8. den - pondělí

Po snídaní  odjezd do Hebronu, hrobky Patriarchů, kde je pohřben praotec Abrahám se ženou Sárou, Izák a Rebeka a Jákob a Lea. Na zpáteční cestě zastavení v Herodionu, pevnosti a paláci, vystavěném králem Herodem Velikým. V roce 2008 se na Herodionu našla domnělá Herodova hrobka. Návštěva památníku holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Návrat do Betléma, procházka starým Betlémem do chrámu Zrození Páně. Jeskyně s Betlémskou hvězdou, kostel svaté Kateřiny, Mléčná jeskyně.  Po večeři  v hotelu fakultativně dvouhodinový okruh osvětleným večerním Jeruzalémem podél nejznámějších památek a hradeb města.  Nocleh v Betlémě.

9. den - úterý

Po snídani odjezd na Olivovou horu, výhled na Jeruzalém, Getsemanská zahrada s chrámem Všech národů, hrob Panny Marie. Autobusem přejedeme k Herodově bráně a podél zastavení Křížové cesty budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu, který si důkladně prohlédneme. Přes Židovskou čtvrť  a byzantské Cardo vystoupíme na Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

10. den - středa

Po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s mešitou al Aksa a Dómem na skále. Poté zastavení u Zdi nářků (Západní zdi) posledního pozůstatku židovského chrámu. Odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Okruh městem, zastavení u hory Karantal. Cesta na letiště , odlet  z Izraele v 17:55, přílet do Prahy ve 21:00.

 

Cena: 36 900 Kč (včetně výletu do Petry)

V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha se společností El Al, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, zavazadla 23 kg + 8 kg, autokarová doprava v Izraeli a Jordánsku,  8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie  3*  , polopenze dle programu,  doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu pobytu (Ludmila Tvrdoňová), asistence místních průvodců dle zákona, vstupné uvedené v programu, výlet do Petry, hraniční poplatky, jordánské vízum, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně není zahrnuto:
obědy, nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši 35 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 500 Kč
Cestovní pojištění:
dle aktuální nabídky. Bude však v nejbližších dne upřesněno podle nových podmínek pojišťoven.
Dosavadní rozsah pojištění zde

 

Fakultativně lze na místě zakoupit:
Panoramatický okruh večerním Jeruzalémem - 25 EUR


Další důležité informace

Naše ceny jsou konečné, nemusíte se obávat dodatečných příplatků.

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolubydlící(ho).

Výklad je podáván v českém jazyce, velikost skupiny je max. 32 osob

Zájezd není vzhledem ke svému charakteru vhodný pro osoby, které nezvládnou bez pomoci nástup a výstup z autobusu, nemohou překonávat schody a mají problémy s delší chůzí.  Pro běžného turistu je však zájezd pohodový.


Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu)


Safed, mystické město v horách Izraele

Jeruzalém - unikátní hradby

Galilejské jezero

Mrtvé moře - živé moře

Pevnost Masada nad Mrtvým mořem

Prastaré Jericho

Golanské výšiny - oči Izraele

Betlém - město s bohatou biblickou tradicí

Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy

Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

Ostrůvek Rakouska v centru Jeruzaléma

Vánoce v palestinském Betlémě

Svatý oheň z Jeruzaléma

 

 Aktualizováno: 10. 11. 2020

Fotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

Pořadatel zájezdu: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

 

 

 

 

Fotogalerie

Hrob Davida Ben Guriona otevřít
Hrob Davida Ben Guriona
Kráter Machteš Ramon otevřít
Kráter Machteš Ramon
Akaba u Rudého moře otevřít
Akaba u Rudého moře
Akaba otevřít
Akaba
Petra - soutěska Siq otevřít
Petra - soutěska Siq
Petra - Pokladnice otevřít
Petra - Pokladnice
Petra - Královské hrobky otevřít
Petra - Královské hrobky
Petra - ulice Sloupoví otevřít
Petra - ulice Sloupoví
Petra otevřít
Petra
Pevnost Masada otevřít
Pevnost Masada
Masada otevřít
Masada
Mrtvé moře otevřít
Mrtvé moře
Hora Blahoslavenství otevřít
Hora Blahoslavenství
Uličky Safedu otevřít
Uličky Safedu
Synagoga Abuhav otevřít
Synagoga Abuhav
Synagoga Josepha Caro otevřít
Synagoga Josepha Caro
Bazilika Zvěstování Nazaret otevřít
Bazilika Zvěstování Nazaret
Interiér chrámu otevřít
Interiér chrámu
Kostel. sv. Gabriela Nazaret otevřít
Kostel. sv. Gabriela Nazaret
Vitráže z kostela sv. Josefa otevřít
Vitráže z kostela sv. Josefa
Křestní místo Jardenit otevřít
Křestní místo Jardenit
Kostel Rozmnožení chlebů a ryb otevřít
Kostel Rozmnožení chlebů a ryb
Tabgha - mozaiky otevřít
Tabgha - mozaiky
Golanské výšiny otevřít
Golanské výšiny
Kafarnaum - kostel Dvanácti apoštolů otevřít
Kafarnaum - kostel Dvanácti apoštolů
Fresky v kostele otevřít
Fresky v kostele
Přístav Akko otevřít
Přístav Akko
Haly křižácké pevnosti otevřít
Haly křižácké pevnosti
Zahrady víry Bahá ´i v Haifě otevřít
Zahrady víry Bahá ´i v Haifě
Pohled na Haifu otevřít
Pohled na Haifu
Tel Aviv otevřít
Tel Aviv
Tel Aviv funkcionalistický otevřít
Tel Aviv funkcionalistický
Jaffo otevřít
Jaffo
Jaffo - kostel sv. Petra otevřít
Jaffo - kostel sv. Petra
Betlém - chrám Zrození Páně otevřít
Betlém - chrám Zrození Páně
Interiér chrámu otevřít
Interiér chrámu
Betlémská hvězda otevřít
Betlémská hvězda
Mléčná jeskyně otevřít
Mléčná jeskyně
Mléčná jeskyně otevřít
Mléčná jeskyně
Hebron - hrobky patriarchů otevřít
Hebron - hrobky patriarchů
Muslimská část otevřít
Muslimská část
Židovská část otevřít
Židovská část
Symbolický Abrahamův hrob otevřít
Symbolický Abrahamův hrob
Starý Hebron otevřít
Starý Hebron
Malí prodavači suvenýrů otevřít
Malí prodavači suvenýrů
Herodion otevřít
Herodion
Herodion - podzemní tunely otevřít
Herodion - podzemní tunely
Herodion - zbytky paláce otevřít
Herodion - zbytky paláce
Chrámová hora Jeruzalém otevřít
Chrámová hora Jeruzalém
Mešita al Aksa otevřít
Mešita al Aksa
Zeď nářků otevřít
Zeď nářků
Zeď nářků a Dóm na skále otevřít
Zeď nářků a Dóm na skále
Místnost Poslední večeře Páně otevřít
Místnost Poslední večeře Páně
Hrob krále Davida otevřít
Hrob krále Davida
Chrám Božího hrobu otevřít
Chrám Božího hrobu
Boží hrob otevřít
Boží hrob
Kámen pomazání otevřít
Kámen pomazání
Na Křížové cestě otevřít
Na Křížové cestě
VI. zastavení Křížové cesty otevřít
VI. zastavení Křížové cesty
III. zastavení otevřít
III. zastavení
IV. zastavení otevřít
IV. zastavení
Památník Yad Vašem otevřít
Památník Yad Vašem
Bazilika v Getsemanské zahradě otevřít
Bazilika v Getsemanské zahradě
Getsemanská zahrada otevřít
Getsemanská zahrada
Ovoce z Jericha otevřít
Ovoce z Jericha
Jericho otevřít
Jericho

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Internetová cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11
625 00 Brno
Česká republika
Telefon: 530 311 708
Mobil: 602 851 313 a 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
http://www.ck-tilia.cz
 
 
V důsledku koronavirových opatření a následných ekonomických dopadů zrušila cestovní kancelář kamennou provozovnu v centru Brna a pracuje v režimu home office. Jsme Vám k dispozici na telefonu a na internetu od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00, v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00. Pokud se chcete sejít k jednání, domluvíme si schůzku v některé z kaváren v centru Brna.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim