Krásy Izraele a Palestiny

Poznávací zájezd po nejzajímavějších místech biblické země s poutavým českým výkladem.
Bez nočních letů.
Termín: 1. 5. - 8. 5. 2017
Cena: 28 500 Kč
Zbývají poslední 3 místa.
Hledáme 1 muže na doobsazení dvoulůžk. pokoje.

1. 5. 2017 - - pondělí

Odlet z Prahy letem izraelské společnosti UP by El Al v 11:40, přílet do Tel Avivu v 16:30. Cesta do Betléma. Ubytování v komfortním hotelu White Diamond 3* poblíž centra města. Večeře a nocleh.

2. 5. - úterý

Po snídani v hotelu odjezd do Jeruzaléma, výhled na město z Olivové hory. Prohlídka kostela Dominus Flevit, Getsemanské zahrady s kostelem Všech národů a hrobu Panny Marie v údolí Kedron. Navštívíme také zajímavý kostel St. Peter in Gallicantu (Sv. Petr v kohoutím zpěvu), odkud je překrásný výhled na Jeruzalém. Následuje návrat do Betléma, návštěva baziliky Zrození Páně s Betlémskou hvězdou, jedinečné stavby vybudované v 6. století byzantským císařem Justiniánem. Prohlídka kostela sv. Kateřiny s podzemními kaplemi. Procházka Betlémem. Návštěva prodejní galerie betlémských řezbářů nabízející suvenýry a umělecká díla z olivového dřeva.  Večeře v hotelu. Po večeři fakultativní dvouhodinový okruh osvětleným Jeruzalémem podél nejznámějších památek a hradeb města. Nocleh v Betlémě.

3. 5. - středa

Po snídani odjezd do Jeruzaléma. Návštěva Chrámové hory s mešitou al Aksa a Dómem na skále. (Pouze exteriéry, přístup do muslimských svatyní není turistům povolen.) Z Chrámové hory vyjdeme Faisalovou branou na Křížovou cestu, která se vine Muslimskou čtvrtí, a podél jejích zastavení budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu. Volno v Křesťanské čtvrti na oběd a nákupy koření a suvenýrů.  Přes Arménskou čtvrť přejdeme na Sion, kde si prohlédneme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Židovskou čtvrtí a po byzantské obchodní třídě známé jako "Cardo" sestoupíme k Západní zdi (Zdi nářků). Odjezd do hotelu v Betlémě, večeře a nocleh.

4. 5. - čtvrtek

Po snídani cesta k Mrtvému moři. Návštěva pevnosti Masada, vybudované králem Herodem na nedobytném útesu. Výjezd kabinovou lanovkou na vrchol pevnosti, prohlídka zbytků paláců, lázní, skladů, důmyslného systému rozvodu vody a opevnění. Masada se stala také místem dramatického střetu židovských vzbouřenců a Římanů, kteří Masadu oblehli na jaře roku 73 n. l. Návštěva Kumránu, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře, největší archeologický objev 20. století. Po prohlídce koupání na vybavené pláži u Mrtvého moře. Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

5. 5. - pátek

Po snídani odjezd do palestinského Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města světa. Okružní jízda městem, výhled na horu Pokušení a archeologické naleziště Tel as Sultan, pahorek ukrývající zbytky 23 kulturních vrstev starých civilizací. Cesta údolím Jordánu, prohlídka největšího izraelského archeologického parku Bet Šean, kde byly odkryty zbytky antického města, velkolepé divadlo, obchodní třídy a městské lázně. Bet Šean pamatuje také dobu, kdy této části světa vládli egyptští faraonové. Ubytování uprostřed zeleně v kibucu Ašdot Jakov pod Golanskými výšinami. Komfortní dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a malou kuchyňkou. Vzácná příležitost seznámit se se životem v tomto ojedinělém izraelském společenství. Večeř a nocleh.

6. 5. - sobota

Po snídani v kibucu cesta do Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování, pozoruhodné stavby vysvěcené r. 1969. Bazilika stojí nad místem, kde se zachoval domek, ve kterém dle tradice žila Panna Maria, a kde bylo nejstarší osídlení Nazaretu. Odjezd do Akka, živého orientálního města na pobřeží Středozemního moře, kdysi centra křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým městem. Zastavení v Haifě, výhled na město z hory Karmel a návštěva teras víry Bahá´i, největší turistické atrakce Haify. Návrat do kibucu, večeře a nocleh.

7. 5. - neděle

Po snídani prohlídka kibucu Ašdot Jakov s výkladem o jeho historii a současnosti. Odjezd ke Galilejskému jezeru, zastavení na křestním místě v Jardenitu na Jordánu. Výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji. Z ochozů kostela Blahoslavenství se otevírá pohled na Galilejské jezero. Cesta do Safedu (hebrejsky Tzfat), mystického města v horách spojeného se životy a učením známých židovských kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami po stopách půříběhů a legend. Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů s bohatou historií dávnou i nedávnou. Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu. Návrat ke Galilejskému jezeru, návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum. Návrat do kibucu, večeře a nocleh.

8. 5. - pondělí

Po snídani odjezd do Tel Avivu-Jaffo, okruh městem podél známých funkcionalistických staveb, zastavení v historické části dvojměstí, procházka uličkami znamení zvěrokruhu, přístavem a bleším trhem v Jaffě. Rozloučení se Svatou zemí, cesta ne letiště, odlet v 17:15, přílet do Prahy ve 21:10.

Cena: 28 500 Kč

V ceně je zahrnuto:

letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg, autokarová doprava v Izraeli, 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie 3*, polopenze dle programu, doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu zájezdu, asistence izraelského průvodce dle zákona, vstupné uvedené v programu, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně zájezdu není zahrnuto:
obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno), nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši  30 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 600 Kč.

Pojištění Uniqa Exclusive - 304 Kč na osobu a zájezd.
Pojištění TURISTA České pojišťovny - 700 Kč. U tohoto pojištění, které stojí na celou dobu zájezdu 700 Kč, je navíc ustanovení, že pojistnou událostí je storno cesty také z důvodů:
ohrožení života přírodní katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění, ohrožení života epidemií oficiálně vyhlášenou úřady po sjednání pojištění, ohrožení života válkou, občanskými nepokoji nebo jinými násilnými nepokoji, vyhlášenými místními  úřady nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání pojištění.

Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.

Fakultativně lze na místě zakoupit:
panoramatický okruh večerním Jeruzalémem: 25 USD nebo 20 EUR
oběd s rybou svatého Petra u Galilejského jezera - 22 USD

 

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, najdeme Vám spolucestující(ho).

 

Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu)

Safed, mystické město v horách Izraele
Jeruzalém - unikátní hradby
Galilejské jezero
Mrtvé moře - živé moře
Pevnost Masada nad Mrtvým mořem
Prastaré Jericho
Golanské výšiny - oči Izraele
Betlém - město s bohatou biblickou tradicí
Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy
Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

 

Aktualizováno: 3. 4. 2017

Fotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

Fotogalerie

Výhled na Jeruzalém z Olivové hory otevřít
Výhled na Jeruzalém z Olivové hory
Getsemanská zahrada otevřít
Getsemanská zahrada
Kostel Všech národů otevřít
Kostel Všech národů
Hrob Panny Marie otevřít
Hrob Panny Marie
Sv. Petr v kohoutím zpěvu otevřít
Sv. Petr v kohoutím zpěvu
Socha Petrova zapření Krista otevřít
Socha Petrova zapření Krista
Bazilika Zrození Páně v Betlémě otevřít
Bazilika Zrození Páně v Betlémě
Betlémská hvězda otevřít
Betlémská hvězda
Kostel sv. Kateřiny v Betlémě otevřít
Kostel sv. Kateřiny v Betlémě
Betlémské dětátko otevřít
Betlémské dětátko
Galerie s betlémskými dřevořezbami otevřít
Galerie s betlémskými dřevořezbami
Okruh večerním Jeruzalémem otevřít
Okruh večerním Jeruzalémem
Okruh večerním Jeruzalémem otevřít
Okruh večerním Jeruzalémem
Dóm na skále - Chrámová hora otevřít
Dóm na skále - Chrámová hora
Mešita al-Aksa na Chrámové hoře otevřít
Mešita al-Aksa na Chrámové hoře
Fontána sultána Qatbaye otevřít
Fontána sultána Qatbaye
Na Křížové cestě otevřít
Na Křížové cestě
Třetí zastevení Křížové cesty otevřít
Třetí zastevení Křížové cesty
Čtvrté zastavení otevřít
Čtvrté zastavení
Chrám Božího hrobu otevřít
Chrám Božího hrobu
Golgota otevřít
Golgota
Současné opravy Božího hrobu otevřít
Současné opravy Božího hrobu
Koptská kaple v chrámu otevřít
Koptská kaple v chrámu
Kámen pomazání otevřít
Kámen pomazání
Arménské kaple v chrámu otevřít
Arménské kaple v chrámu
Muristan - Křesťanská čtvrť otevřít
Muristan - Křesťanská čtvrť
Arménská čtvrť otevřít
Arménská čtvrť
Arménská katedrála sv. Jakubů otevřít
Arménská katedrála sv. Jakubů
Symbolický hrob krále Davida na Sionu otevřít
Symbolický hrob krále Davida na Sionu
Místnost Poslední večeře Páně otevřít
Místnost Poslední večeře Páně
Byzantské Cardo otevřít
Byzantské Cardo
Západní zeď (Zeď nářků) otevřít
Západní zeď (Zeď nářků)
Přání ve Zdi nářků otevřít
Přání ve Zdi nářků
Pevnost Masada otevřít
Pevnost Masada
Lanovkou na Masadu otevřít
Lanovkou na Masadu
Pohled z pevnosti Masada otevřít
Pohled z pevnosti Masada
Kumrán, naleziště svitků otevřít
Kumrán, naleziště svitků
Repliky svitků od Mrtvého moře otevřít
Repliky svitků od Mrtvého moře
Koupání v Mrtvém moři otevřít
Koupání v Mrtvém moři
Pohled na Tel as Sultan v Jerichu otevřít
Pohled na Tel as Sultan v Jerichu
Lanovka na horu Pokušení v Jerichu otevřít
Lanovka na horu Pokušení v Jerichu
Bet Šean otevřít
Bet Šean
Bet Šean - detail výzdoby otevřít
Bet Šean - detail výzdoby
Kibuc Ašdot Jakov otevřít
Kibuc Ašdot Jakov
Pokoje v kibucu otevřít
Pokoje v kibucu
Jídelna v kibucu otevřít
Jídelna v kibucu
Bazilika Zvěstování Nazaretu otevřít
Bazilika Zvěstování  Nazaretu
Interiér baziliky Zvěstování otevřít
Interiér baziliky Zvěstování
Stěny zdobené dary z celého světa otevřít
Stěny zdobené dary z celého světa
Město Akko otevřít
Město Akko
Refektář johanitské pevnosti otevřít
Refektář johanitské pevnosti
Nádvoří johanitské pevnosti v Akku otevřít
Nádvoří johanitské pevnosti v Akku
Zahrady víry Bahá´i v Haifě otevřít
Zahrady víry Bahá´i v Haifě
Výhled na Haifu otevřít
Výhled na Haifu
Křestní místo na Jordánu otevřít
Křestní místo na Jordánu
Český text evangelia v Jardenitu otevřít
Český text evangelia v Jardenitu
Kostel na hoře Blahoslavenství otevřít
Kostel na hoře Blahoslavenství
Intgeriér kostela Blahoslavenství otevřít
Intgeriér kostela Blahoslavenství
Výhled na Galilejské jezero otevřít
Výhled na Galilejské jezero
Safedské uličky otevřít
Safedské uličky
Synagoga Abuhav otevřít
Synagoga Abuhav
Ariho synagoga v Safedu otevřít
Ariho synagoga v Safedu
Výhled z hory Bental do Sýrie otevřít
Výhled z hory Bental do Sýrie
Golanské výšiny otevřít
Golanské výšiny
Kostel Dvanácti apoštolů Kafarnaum otevřít
Kostel Dvanácti apoštolů Kafarnaum
Fresky zdobí celý kostel otevřít
Fresky zdobí celý kostel
Tel Aviv otevřít
Tel Aviv
Tel Aviv - funkcionalistický otevřít
Tel Aviv - funkcionalistický
Pohled na Tel Aviv z Jaffy otevřít
Pohled na Tel Aviv z Jaffy
Kostel sv. Petra v Jaffě otevřít
Kostel sv. Petra v Jaffě
Přístav v Jaffě otevřít
Přístav v Jaffě
Hodinová věž v Jaffě otevřít
Hodinová věž v Jaffě

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim