Krásy Izraele a Palestiny - sváteční okruh

po nejzajímavějších místech biblické země s poutavým českým výkladem.
Využijte vánoční prázdniny pro nové zážitky.
Termín: 27. 12. 2021 - 3. 1. 2022
Cena: 27 900 Kč

27. 12. 2021 - pondělí

Odlet z Prahy se společností  El Al v 11:45, přílet do Tel Avivu v 16:25. Odjezd do Betléma, ubytování v příjemném 3* hotelu White Diamond poblíž historického centra. Večeře a nocleh.

28. 12. - úterý

Snídaně, odjezd na Pastýřská pole v Bet Sahur, místo úzce spojené s vánočním příběhem z Lukášova evangelia. Přejezd do Betléma, procházka starým Betlémem, při které navštvívíme Mléčnou jeskyni, náměstí Jesliček s vánočním stromem a následně chrám Zrození Páně s Betlémskou hvězdou. Chrám byl vybudován již ve 4. století a je nestarší nepřetržitě funkční stavbou křesťanského světa. Oběd v restauraci Svatého Jiří v Betlémě, palestinské menu. Po obědě odjedeme do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety s bohatou historií. Okružní jízda městem, výhled na horu Pokušení a archeologické naleziště Tel as Sultan, pahorek ukrývající zbytky 23 kulturních vrstev starých civilizací. Návrat do Betléma. Po večeři fakultativní dvouhodinový okruh večerním Jeruzalémem kolem osvětlených hradeb města a významných staveb.

29. 12. - středa

Po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s mešitou Al Aksa a Dómem na skále. (Muslimské svatyně však nejsou přístupny turistům, možná je pouze prohlídka exteriérů.) Faisalovou bránou projdeme na Křížovou cestu (Via Dolorosa) a podél jejích zastavení budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu, nejsvatějšího místa mnoha křesťanů. Po prohlídce chrámu zamíříme do Křesťanské čtvrti, kde navštívíme obchod s kořením a kadidlem. V osobním volnu uprostřed Starého Města jistě zaujmou obchody se suvenýry a pouliční restaurace podávající místní speciality. Přejdeme do Židovské čtvrti, kde navštívíme pozůstatky byzantské obchodní třídy (Cardo), projdeme kolem Široké zdi k synagoze Hurva a sejdeme ke Zdi nářků (Západní zdi), poslednímu pozůstatku židovského chrámu. Údolím Kedron s jeho hrobkami z období druhého Chrámu  přejdeme k hrobu Panny Marie. Prohlídku zakončíme v Getsemanské zahradě a chrámu Všech národů. Odjezd do Betléma, večeře a nocleh v hotelu.

30. 12. - čtvrtek

Po snídani odjezd k Mrtvému moři. Cestou zastavení na hoře Scopus s výhledem na Jeruzalém. Podél Mrtvého moře dojedeme až k skalní pevnosti Masada, na kterou vyjedeme kabinovou lanovkou pro 81 osob. Pevnost na strategickém místě vybudovali již  hasmonejští králové, ale plně jí využil král Herod Veliký (1 st. př. n. l.) , který z ní učinil sídlo hodné mocného vladaře. Prohlídka zbytků paláců, lázní, skladů, důmyslného systému rozvodu vody a opevnění. Masada se stala také místem posledního dramatického střetu židovských vzbouřenců a Římanů, kteří Masadu oblehli na jaře roku 73 n. l.  Koupání v léčivých vodách Mrtvého moře je možné celoročně, zastavení na vybavené pláži. Návrat do hotelu, večeře.

31. 12. - pátek

Snídaně v hotelu, odjezd do Jeruzaléma na Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Cesta do  Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffě, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Setkáte se s faraonem Ramessem II., prorokem Jonášem, apoštolem Petrem, ale také s Napoleonem a svérázným tureckým guvernérem Abú Nabútem. Příjezd do Betléma, sváteční večeře a rozloučení se starým rokem. 

1. 1. 2022 - sobota

Po snídani odjezd z Betléma, cesta údolím Jordánu ke Galilejskému jezeru. Zastavení na křestním místě Jardenit na Jordánu. Podél Galilejského jezera pojedeme na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji.  Návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum. Odjezd do Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování, velkolepé novodobé stavby vysvěcené v roce 1969. Procházka uličkami Nazaretu, ubytování v hotelu Dan - Mary´s Well 4*, večeře a nocleh. Hotel leží v centru Nazaretu, nedaleko kostela sv. Gabriela a tradičního vánočního stromu.

2. 1.  - neděle

Po snídani odjezd do Haify, návštěva zahrad víry Bahá´i včetně mauzolea duchovního otce náboženství Bába. Výhled na Haifu a daleké okolí. Přejezd do Akka, prohlídka křižácké pevnosti řádu johanitů objevené náhodně pod nánosy věků. Prohlídka obnoveného středověkého areálu s podrobným výkladem. Cesta do Safedu, mystického města v horách Galileje spojeného se životy a dílem známých kabalistů. Návštěva starých synagog a volno v malebných uličkách s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Návrat do Nazaretu, večeře a krátký nocleh.

3. 1. - pondělí

Transfer na letiště v 02:00, odlet z Izraele v 07:25, přílet do Prahy v 10:35.

 

Cena: 27 900 Kč

 

V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha, zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg, autokarová doprava v Izraeli, 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie 3* a 4*, polopenze dle programu (snídaně a večeře), 1 x oběd, doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu zájezdu, asistence místních průvodců dle zákona, vstupné uvedené v programu, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře, oběd

V ceně zájezdu není zahrnuto:
obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno), nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši  30 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900 Kč.

Pojištění Uniqa Exclusive K6S - 344 Kč na osobu a zájezd, (připojištění na Covid-19 k tomuto pojištění stojí 240 Kč na osobu a zájezd)
Pojištění TURISTA České pojišťovny - 860 Kč.

Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.


Fakultativně lze na místě zakoupit:
panoramatický okruh večerním Jeruzalémem: 25 EUR

 

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolucestující(ho).

 

Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová - průvodkyně zájezdu)


Safed, mystické město v horách Izraele
Jeruzalém - unikátní hradby
Galilejské jezero
Mrtvé moře - živé moře
Pevnost Masada nad Mrtvým mořem
Prastaré Jericho
Golanské výšiny - oči Izraele
Betlém - město s bohatou biblickou tradicí
Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy
Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

Vánoce v palestinském Betlémě
Ostrůvek Rakouska v centru Jeruzaléma

 

 

 

 

Aktualizováno: 08. 03. 2021

Fotogalerie: © CK TILIA, Dreamstime.com, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

Pořadatel zájezdu: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

Fotogalerie

Kostel Pastýřů Bet Sahur otevřít
Kostel Pastýřů Bet Sahur
Vánoční výjev z kostela Pastýřů otevřít
Vánoční výjev z kostela Pastýřů
Mléčná jeskyně otevřít
Mléčná jeskyně
Mléčná jeskyně otevřít
Mléčná jeskyně
Mléčná jeskyně otevřít
Mléčná jeskyně
Betlém - bazilika Zrození Páně otevřít
Betlém - bazilika Zrození Páně
Betlémská hvězda otevřít
Betlémská hvězda
Betlémské Jezulátko otevřít
Betlémské Jezulátko
Chrám Zrození Páně otevřít
Chrám Zrození Páně
Chrám při večerním osvětlení otevřít
Chrám při večerním osvětlení
Vánoční Betlém otevřít
Vánoční Betlém
Jericho - hora Pokušení otevřít
Jericho - hora Pokušení
Jericho - Elíšův pramen otevřít
Jericho - Elíšův pramen
Jericho - archeologické naleziště otevřít
Jericho - archeologické naleziště
Osvětlená Chrámová hora otevřít
Osvětlená Chrámová hora
Jaffská brána večer otevřít
Jaffská brána večer
Dóm na skále - Chrámová hora otevřít
Dóm na skále - Chrámová hora
Mešita al-Aksa otevřít
Mešita al-Aksa
Chrámová hora otevřít
Chrámová hora
II. zastavení Křížové cesty otevřít
II. zastavení Křížové cesty
III. zastavení Křížové cesty otevřít
III. zastavení Křížové cesty
Křížová cesta vede Muslimskou čtvrtí otevřít
Křížová cesta vede Muslimskou čtvrtí
Chrám Božího hrobu otevřít
Chrám Božího hrobu
XI. zastavení na Golgotě otevřít
XI. zastavení na Golgotě
XIII. zastavení v chrámu otevřít
XIII. zastavení v chrámu
Boží hrob otevřít
Boží hrob
Súk bavlníků otevřít
Súk bavlníků
Jeruzalémské suvenýry otevřít
Jeruzalémské suvenýry
Kadidlo a koření v Jeruzalémě otevřít
Kadidlo a koření v Jeruzalémě
Byzantské Cardo otevřít
Byzantské Cardo
Byzantské Cardo otevřít
Byzantské Cardo
Synagoga Hurva otevřít
Synagoga Hurva
Zlatá menora poblíž Zdi nářků otevřít
Zlatá menora poblíž Zdi nářků
Pohled na Zeď nářků otevřít
Pohled na Zeď nářků
Západní zeď (Zeď nářků) otevřít
Západní zeď (Zeď nářků)
Hrobky v údolí Kedron otevřít
Hrobky v údolí Kedron
Hrob Panny Marie otevřít
Hrob Panny Marie
Hrob Panny Marie otevřít
Hrob Panny Marie
Getsemanská zahrada otevřít
Getsemanská zahrada
Chrám všech národů otevřít
Chrám všech národů
Výhled z hory Scopus otevřít
Výhled z hory Scopus
Mrtvé moře otevřít
Mrtvé moře
Pevnost Masada otevřít
Pevnost Masada
Na vrcholu Masady otevřít
Na vrcholu Masady
Koupání v Mrtvém moři otevřít
Koupání v Mrtvém moři
Místnost Poslední večeře Páně otevřít
Místnost Poslední večeře Páně
Symbolický hrob krále Davida otevřít
Symbolický hrob krále Davida
Tel Aviv otevřít
Tel Aviv
Tel Aviv - Opera Tower otevřít
Tel Aviv - Opera Tower
Funkcionalismus v Tel Avivu otevřít
Funkcionalismus v Tel Avivu
Jaffa otevřít
Jaffa
Jaffa otevřít
Jaffa
Jaffa otevřít
Jaffa
Jardenit na Jordánu otevřít
Jardenit na Jordánu
Text Evangelia v češtině otevřít
Text Evangelia v češtině
Hora Blahoslavenství otevřít
Hora Blahoslavenství
Interiér kostela Blahoslavenství otevřít
Interiér kostela Blahoslavenství
Výhled na Galilejské jezero otevřít
Výhled na Galilejské jezero
Kostel Apoštolů v Kafarnaum otevřít
Kostel Apoštolů v Kafarnaum
Výzdoba kostela otevřít
Výzdoba kostela
Vánoční strom v Nazaretu otevřít
Vánoční strom v Nazaretu
Bazilika Zvěstování otevřít
Bazilika Zvěstování
Interiér baziliky v Nazaretu otevřít
Interiér baziliky v Nazaretu
Zahrady víry Bahá´i otevřít
Zahrady víry Bahá´i
Výhled na Haifu otevřít
Výhled na Haifu
Letecký pohled na Akko otevřít
Letecký pohled na Akko
Rytířské sály johanitské pevnosti otevřít
Rytířské sály johanitské pevnosti
Synagoga Abuhav v Safedu otevřít
Synagoga Abuhav v Safedu
Uličky Safedu otevřít
Uličky Safedu
Ariho Synagoga otevřít
Ariho Synagoga
Ariho synagoga v Safedu otevřít
Ariho synagoga v Safedu
Umělecké galerie otevřít
Umělecké galerie

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Internetová cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11
625 00 Brno
Česká republika
Telefon: 530 311 708
Mobil: 602 851 313 a 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
http://www.ck-tilia.cz
 
 
V důsledku koronavirových opatření a následných ekonomických dopadů zrušila cestovní kancelář kamennou provozovnu v centru Brna a pracuje v režimu home office. Jsme Vám k dispozici na telefonu a na internetu od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00, v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00. Pokud se chcete sejít k jednání, domluvíme si schůzku v některé z kaváren v centru Brna.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim