Krásy Izraele a Palestiny - sváteční okruh

po nejzajímavějších místech biblické země s poutavým českým výkladem.
Využijte vánoční prázdniny pro nové zážitky.
Termín: 27. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Cena: 26 900 Kč
VYPRODÁNO

27. 12. 2018 - čtvrtek

Odlet z Prahy se společností UP by El Al v 11:55, přílet do Tel Avivu v 16:40 Cesta na sever Izraele. Ubytování a večeře v hotelu Rimonim 4* v Nazaretu. Hotel je v centru města poblíž všech pamětihodností.

28. 12. - pátek

Po snídani odjezd ke Galilejskému jezeru, návštěva Jardenitu, křestního místa na řece Jordánu. Cesta podél Galilejského jezera. Zastavení v místě "Sedmi pramenů" zvaném Tabgha, prohlídka kostela Rozmnožení chlebů a ryb s cennými byzantskými mozaikami a zajímavou historií. Výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s Ježíšovým "Kázáním na hoře". Z ochozů kostela Blahoslavenství se otevírá pohled na Galilejské jezero. Cesta do Safedu (hebrejsky Tzfat), mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých židovských kabalistů. Prohlídka nejznámějších synagog a procházka uličkami malebné židovské čtvrti s galeriemi umělců. Cesta na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů s bohatou historií. Výjezd na horu Bental a výhled na zasněžený masiv Hermonu a do Sýrie. Návrat na ubytování, večeře a nocleh.

29. 12. - sobota

Po snídani v hotelu program v  Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování, pozoruhodné stavby z roku 1969 postavené nad místem, kde se dle tradice uchoval domek Panny Marie. Odjezd do Akko, živého orientálního města na pobřeží Středozemního moře, ve středověku centra křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka křižácké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků. Příjezd do Haify. Výhled z hory Karmel na přístav a město, návštěva teras víry Bahá´i, nejznámější atrakce města. Okruh Tel Avivem, prvním zcela židovských městem založeným v roce 1909. Dle časových možností zastavení v Jaffo a procházka jeho historickou částí. Nocleh v příjemném 3* hotelu White Diamond v Betlémě. Večeře. (Hotel je na klidném místě nedaleko chrámu Zrození Páně).

30. 12. - neděle

Po snídani v hotelu prohlídka Betléma v době vánočních svátků. V Betlémě, kde žijí věřící mnoha křesťanských denominací, se slaví Vánoce od 24. prosince až do 18. ledna. Prohlídka Baziliky Zrození Páně s Betlémskou hvězdou, jedinečné stavby vybudované v 6. století byzantským císařem Justiniánem a  kostela svaté Kateřiny.  Příjezd do Jeruzaléma, zastavení na Olivové hoře s výhledem na Jeruzalém, prohlídka baziliky Všech národů v Getsemanské zahradě a hrobu Panny Marie v údolí Kedron. Cesta do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města světa. Okružní jízda městem, výhled na horu Pokušení a archeologické naleziště Tel as Sultan, pahorek ukrývající zbytky 23 kulturních vrstev starých civilizací. Návrat do Betléma, večeře.

Po večeři fakultativní 2,5 hodiny trvající okruh večerním Jeruzalémem podél osvětlených nejznámějších památek. Návrat do hotelu, nocleh.

31. 12. - pondělí

Snídaně v hotelu, odjezd do Jeruzaléma. Návštěva Chrámové hory s mešitou al-Aksa a Dómem na skále. (Pouze exteriéry, přístup do svatyní není turistům povolen.) Z Chrámové hory vejdeme Faisalovou bránou na Křížovou cestu a podél jejích zastavení budeme Muslimskou čtvrtí  pokračovat až do chrámu Božího hrobu. Volno v Křesťanské čtvrti na oběd a nákupy koření a suvenýrů. Přes Arménskou čtvrť vejdeme na Sion, kde si prohlédneme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Židovskou čtvrtí přes byzantskou obchodní třídu známou jako Cardo sestoupíme ke Zdi nářků (Západní zdi). Návrat na ubytování do Betléma. Slavnostní večeře s přípitkem.

1. 1. 2018 - úterý

Po snídani odjezd k Mrtvému moři. Návštěva továrny AHAVA na výrobu kosmetiky z minerálů Mrtvého moře. Možnost nákupu kvalitní léčebné kosmetiky.  Kabinovou lanovkou vyjedeme na mohutnou pevnost Masadu, postavenou králem Herodem na útesu nad Mrtvým mořem. Prohlídka zbytků paláců, lázní, skladů, důmyslného systému rozvodu vody a opevnění. Masada se stala také místem posledního dramatického střetu židovských vzbouřenců a Římanů, kteří Masadu oblehli na jaře roku 73 n. l.  Koupání v léčivých vodách Mrtvého moře je možné celoročně, zastavení na vybavené pláži. Návrat do hotelu, večeře.

2. 1.  - středa

Transfer na letiště ve 3:30, odlet z Tel Avivu v 8:00, přílet do Prahy v 11:20.

Cena: 26 900 Kč

 

V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, autokarová doprava v Izraeli, 6 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie 3*, polopenze dle programu, doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu zájezdu, asistence místních průvodců dle zákona, vstupné uvedené v programu, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně zájezdu není zahrnuto:
obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno), nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši  30 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 600 Kč.

Pojištění Uniqa Exclusive - 266 Kč na osobu a zájezd.
Pojištění TURISTA České pojišťovny - 700 Kč.

U tohoto pojištění, které stojí na celou dobu zájezdu 700 Kč, je navíc ustanovení, že pojistnou událostí je storno cesty také z důvodů:
ohrožení života přírodní katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění, ohrožení života epidemií oficiálně vyhlášenou úřady po sjednání pojištění, ohrožení života válkou, občanskými nepokoji nebo jinými násilnými nepokoji, vyhlášenými místními  úřady nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání pojištění.

Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.

Fakultativně lze na místě zakoupit:
panoramatický okruh večerním Jeruzalémem: 25 USD nebo 24 EUR

 

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolucestující(ho).

 

Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová - průvodkyně zájezdu)


Safed, mystické město v horách Izraele
Jeruzalém - unikátní hradby
Galilejské jezero
Mrtvé moře - živé moře
Pevnost Masada nad Mrtvým mořem
Prastaré Jericho
Golanské výšiny - oči Izraele
Betlém - město s bohatou biblickou tradicí
Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy
Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

 

 

Aktualizováno: 3. 9. 2018

Fotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

Pořadatel zájezdu: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

Fotogalerie

Křestní místo na Jordánu otevřít
Křestní místo na Jordánu
Text Evangelia v češtině otevřít
Text Evangelia v češtině
Kostel v Tabgha otevřít
Kostel v Tabgha
Byzantské mozaiky otevřít
Byzantské mozaiky
Hora Blahoslavenství otevřít
Hora Blahoslavenství
Interiér kostela Blahoslavenství otevřít
Interiér kostela Blahoslavenství
Výhled na Galilejské jezero otevřít
Výhled na Galilejské jezero
Uličky Safedu otevřít
Uličky Safedu
Galerie v Safedu otevřít
Galerie v Safedu
Synagoga Abuhav v Safedu otevřít
Synagoga Abuhav v Safedu
Ariho synagoga v Safedu otevřít
Ariho synagoga v Safedu
Zasněžený Hermon otevřít
Zasněžený Hermon
Golanské výšiny otevřít
Golanské výšiny
Bazilika Zvěstování Nazaretu otevřít
Bazilika Zvěstování  Nazaretu
Domek Panny Marie otevřít
Domek Panny Marie
Interiér baziliky v Nazaretu otevřít
Interiér baziliky v Nazaretu
Město Akko otevřít
Město Akko
Rytířské sály johanitské pevnosti otevřít
Rytířské sály johanitské pevnosti
Letecký pohled na Akko otevřít
Letecký pohled na Akko
Zahrady víry Bahá´i otevřít
Zahrady víry Bahá´i
Výhled na Haifu otevřít
Výhled na Haifu
Tel Aviv otevřít
Tel Aviv
Tel Aviv otevřít
Tel Aviv
Jaffo otevřít
Jaffo
Jaffo otevřít
Jaffo
Dóm na skále - Chrámová hora otevřít
Dóm na skále - Chrámová hora
Mešita al-Aksa otevřít
Mešita al-Aksa
Chrámová hora otevřít
Chrámová hora
II. zastavení Křížové cesty otevřít
II. zastavení Křížové cesty
III. zastavení Křížové cesty otevřít
III. zastavení Křížové cesty
Křížová cesta vede Muslimskou čtvrtí otevřít
Křížová cesta vede Muslimskou čtvrtí
Chrám Božího hrobu otevřít
Chrám Božího hrobu
XI. zastavení na Golgotě otevřít
XI. zastavení na Golgotě
XIII. zastavení v chrámu otevřít
XIII. zastavení v chrámu
V chrámu Božího hrobu otevřít
V chrámu Božího hrobu
Arménské kaple v chrámu otevřít
Arménské kaple v chrámu
Muristan v Křesťanské čtvrti otevřít
Muristan v Křesťanské čtvrti
Kadidlo a koření v Jeruzalémě otevřít
Kadidlo a koření v Jeruzalémě
Arménská čtvrť otevřít
Arménská čtvrť
Kostel Zesnutí Panny Marie na Sionu otevřít
Kostel Zesnutí Panny Marie na Sionu
Krypta Panny Marie na Sionu otevřít
Krypta Panny Marie na Sionu
Místnost Poslední večeře Páně otevřít
Místnost Poslední večeře Páně
Symbolický hrob krále Davida otevřít
Symbolický hrob krále Davida
Byzantské Cardo otevřít
Byzantské Cardo
Byzantské Cardo otevřít
Byzantské Cardo
Synagoga Hurva otevřít
Synagoga Hurva
Západní zeď (Zeď nářků) otevřít
Západní zeď (Zeď nářků)
Pohled na Zeď nářků otevřít
Pohled na Zeď nářků
Zlatá menora poblíž Zdi nářků otevřít
Zlatá menora poblíž Zdi nářků
Osvětlený večerní Jeruzalém otevřít
Osvětlený večerní Jeruzalém
Bazilika v Getsemanské zahradě otevřít
Bazilika v Getsemanské zahradě
Osvětlená Chrámová hora otevřít
Osvětlená Chrámová hora
Jaffská brána večer otevřít
Jaffská brána večer
Vánoce v Betlémě otevřít
Vánoce v Betlémě
Vánoční Betlém otevřít
Vánoční Betlém
Vánoce v hotelu White Diamond otevřít
Vánoce v hotelu White Diamond
Betlémská hvězda otevřít
Betlémská hvězda
Betlémské děťátko otevřít
Betlémské děťátko
Výhled na Jeruzalém z Olivové hory otevřít
Výhled na Jeruzalém z Olivové hory
Bazilika v Getsemanské zahradě otevřít
Bazilika v Getsemanské zahradě
Getsemanská zahrada otevřít
Getsemanská zahrada
Hrob Panny Marie otevřít
Hrob Panny Marie
Pevnost Masada otevřít
Pevnost Masada
Pevnost Masada otevřít
Pevnost Masada
Pohled z Masady otevřít
Pohled z Masady
Pohled na Jericho otevřít
Pohled na Jericho
Datle v Jerichu otevřít
Datle v Jerichu
Hora Pokušení nad městem otevřít
Hora Pokušení nad městem
Mrtvé moře otevřít
Mrtvé moře

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim