Krásy Svaté země - Izrael a Palestina

Prodloužený okruh pro poutníky s duchovním doprovodem římskokatolického kněze a výkladem české průvodkyně
Termín: 7. 3. - 15. 3. 2018
Cena: 30 900 Kč
VYPRODÁNO

7. 3. 2018 - středa

Odlet z Prahy ve 12:25, přílet do Tel Avivu v 17:20. Odjezd do Betléma, ubytování v novém příjemném hotelu White Diamond 3*, večeře a nocleh.

8. 3. - čtvrtek

Po snídani odjezd na Pastýřská pole v Beit Sahur, mše svatá. Odjezd do Betléma, prohlídka chrámu Narození Páně s Betlémskou jeskyní a kostela svaté Kateřiny. Návštěva Herodionu, zbytků paláce krále Heroda Velikého, kde byla objevena domnělá Herodova hrobka. Šalomonouvy rybníky u Betléma patří mezi starověká vodní díla a bude zajímavé je uvidět, stejně jako Muradův hrad, který nádrže ochraňoval. Odjezd do Jeruzaléma, výhled na Staré Město z Olivové hory, kostel Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, chrám Všech národů, hrob Panny Marie v údolí Kedron. Návrat do Betléma, večeře. Po večeři pro zájemce fakultativní okruh večerním Jeruzalémem kolem osvětlených hradeb a památek. Zastávka u Zdi nářků, u Parlamentu, cesta autobusem přes čtvrť ortodoxních Židů Mea Šearim. S výkladem českého průvodce. Cena okruhu: 25 USD.

9. 3. - pátek

Po snídani odjezd do Latrunu, kde se nachází ojedinělé světově proslulé muzeum tanků a obrněných vozidel. Alternativně je možno místo muzea navštívit památník holocaustu Jad Vašem. Emauzy - Abu Goš - benediktinský křižácký kostel. Odpoledne odjezd do Ein Kerem, rodiště Jana Křtitele. Návštěva kostela sv. Jana Křtitele a kostela Navštívení připomínajícího setkání Panny Marie s Alžbětou. Mše svatá v jednom z kostelů. Návrat do hotelu v Betlémě, pěší procházka starou částí Betléma do Mléčné jeskyně, kde se dle legendy ukrývala Svatá rodina. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

10. 3. - sobota

Po snídani odjezd do Jeruzaléma. Návštěva kostela sv. Petra za kohoutího zpěvu (in Gallicantu), postaveném na místě, kde byl Ježíš vězněn po svém zatčení v Getsemanské zahradě. Historické místo, nádherný výhled na Chrámovou a Olivovou horu. Mše svatá. Poté pěšky přejdeme na pahorek Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně, symbolický hrob krále Davida a nádherný kostel Zesnutí Panny Marie. Ze Sionu přejedeme autobusem ke Lví bráně a budeme pokračovat na Křížovou cestu. Navštívíme křižácký kostel sv. Anny (rybník Bethesda) a budeme kráčet podél jednotlivých zastavení Křížové cesty. Odpočineme si u kávy v rakouském hospici Svaté rodiny, ochutnáme místní speciality a poté budeme pokračovat do chrámu Božího hrobu. Přes střechu chrámu sestoupíme na nádvoří, vystoupíme na Golgotu, nahlédneme do samotného Božího hrobu. Prohlédneme si kaple, podzemní prostory a místo nalezení svatého Kříže. Přes rušná arabská tržiště projdeme k Jaffské bráně. Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

11. 3. - neděle

Po snídani odjezd z Betléma. Zastavení u Wadi Kelt, výhled na klášter sv.  Jiří v pustině Judské pouště. Zastavení na autentickém křestním místě u Jordánu v Qasr al Jahúd. Mše svatá v místě, kde byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem a kde na něj sestoupil Duch svatý. Návštěva kláštera sv. Gerasima - Deir Hadžla. Okruh Jerichem, zastavení pod horou Pokušení. Dále cesta pokračuje na sever až k zachovalému křižáckému hradu Belvoir, který se tyčí nad údolím Jordánu. Po prohlídce hradu odjezd ke Galilejskému jezeru, podvečerní plavba po jeho hladině. Příjezd do hotelu Ohalo Manor 3*, ubytování v bungalovech v zahradě na břehu Galilejského jezera. Večeře a nocleh.

12. 3. - pondělí

Po snídani odjezd na horu Tábor, návštěva baziliky Proměnění Páně. Mše svatá. Odjezd do Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování a Josefovy dílny. Zastavení u Rohů Hattínu, kde se roku 1187 uskutečnila bitva mezi křižáky a Saladdinovými vojsky, která změnila chod dějin. Návrat ke Galilejskému jezeru, výjezd na horu Blahoslavenství, spojenou s Ježíšovým Kázáním na hoře. Návštěva kostela Rozmnožení chlebů a ryb v Tabgha a pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum s nádhernými freskami řeckého umělce K. Dzumakise. Cesta kolem Galilejského jezera a návštěva národního parku Kursi, kde byly odhaleny zbytky kostela z byzantské doby na místě, kde došlo k Ježíšovu zázraku uzdravení posedlého muže. Návrat na ubytování, odpočinek, večeře a nocleh.

13. 3. - úterý

Po snídani odjezd do národního parku Tel Dan. Řeka Dan je největším přítokem Jordánu a její břehy jsou porostlé hustými vavřínovými a topolovými lesy. Procházka kolem řeky k odkrytým zbytkům paláce z doby izraelského krále Jeroboáma a k ruinám kenánského města Laíš. Přejezd do Baniasu - Casarea Filipova - kde pramení řeka Banias, další přítok Jordánu. Mše svatá v přírodě. Kromě přírodních krás lze obdivovat také vykopávky města z doby krále Heroda, kudy procházel také Ježíš se svými učedníky. Výjezd na Golanské výšiny, návštěva Golan Winery v Katzrinu s degustací golanských vín a možností nákupu. Podle časových možností cesta Golanskými výšinami, výhled na masív Hermonu a do Sýrie z Har Bental (1200 m n. m.), zbytky bunkrů a opevnění. Návrat na ubytování, večeře a nocleh v Ohalo Manor.

14. 3. - středa

Po snídani odjezd do Akko, prohlídka mohutného středověkého areálu johanitské křižácké pevnosti. Procházka uličkami starého Akka z osmanského období a cesta templářským tunelem. Typický arabský oběd v restauraci pana Muallema. Odjezd do Haify, výjezd na horu Karmel, návštěva baziliky Stella Maris. Odjezd na vrchol hory Muchraka, kde se uskutečnil souboj Proroka Eliáše s Baalovými proroky. Mše svatá ve zdejším karmelitánském klášteře. Nocleh a večeře v hotelu Residence 3* v Netanyi na pobřeží Středozemního moře.

15. 3. - čtvrtek

Po snídani prohlídka národního parku Caesarea se zbytky města a přístavu vybudovaného Herodem Velikým. Místo, kde došlo k pokřtění Cornelia apoštolem Petrem a kde byl později vězněn svatý Pavel Odjezd do Jaffo, brány Svaté země. Volno k prohlídce.  Odjezd na letiště. Odlet z Izraele v 17:50, přílet do Prahy ve 21:10.

 

Cena: 30 900 Kč

V ceně je zahrnuto:

letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg, autokarová doprava v Izraeli, 8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie 3*, polopenze dle programu, duchovní doprovod P. Ivo Prokop (Proboštství Jindřichův Hradec)doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu zájezdu - Ludmila Tvrdoňová, asistence izraelského průvodce dle zákona, vstupné uvedené v programu, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně zájezdu není zahrnuto:
obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno), nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši  35 USD na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 500 Kč.

Pojištění Uniqa Exclusive - 342 Kč na osobu a zájezd.
Pojištění TURISTA České pojišťovny - 750 Kč. U tohoto pojištění, které stojí na celou dobu zájezdu 700 Kč, je navíc ustanovení, že pojistnou událostí je storno cesty také z důvodů:
ohrožení života přírodní katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění, ohrožení života epidemií oficiálně vyhlášenou úřady po sjednání pojištění, ohrožení života válkou, občanskými nepokoji nebo jinými násilnými nepokoji, vyhlášenými místními  úřady nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání pojištění.

Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.

Fakultativně lze na místě zakoupit:
panoramatický okruh večerním Jeruzalémem: 25 USD
vstupné do muzea tanků - 30 NIS (cca 210 Kč)
oběd u pana Muallema - 35 - 45 NIS (dle výběru jídla)

Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu)

Safed, mystické město v horách Izraele
Jeruzalém - unikátní hradby
Galilejské jezero
Mrtvé moře - živé moře
Pevnost Masada nad Mrtvým mořem
Prastaré Jericho
Golanské výšiny - oči Izraele
Betlém - město s bohatou biblickou tradicí
Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy
Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

 

Aktualizováno: 8. 12. 2017

Fotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

Pořadatel zájezdu: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

 

Fotogalerie

Pastýřská pole otevřít
Pastýřská pole
Pastýřská pole otevřít
Pastýřská pole
Kostel Narození Páně v Betlémě otevřít
Kostel Narození Páně v Betlémě
Chrám Narození Páně otevřít
Chrám Narození Páně
Betlémská hvězda otevřít
Betlémská hvězda
Kostel sv. Kateřiny otevřít
Kostel sv. Kateřiny
Betlémské Jezulátko otevřít
Betlémské Jezulátko
Mléčná jeskyně v Betlémě otevřít
Mléčná jeskyně v Betlémě
Mléčná jeskyně otevřít
Mléčná jeskyně
Výhled na Jeruzalém otevřít
Výhled na Jeruzalém
Chrám Všech národů otevřít
Chrám Všech národů
Getsemanská zahrada otevřít
Getsemanská zahrada
Hrob Panny Marie otevřít
Hrob Panny Marie
Klášter v Abu Goš otevřít
Klášter v Abu Goš
Ein Kerem otevřít
Ein Kerem
Ein Kerem, kostel Navštívení otevřít
Ein Kerem, kostel Navštívení
Jeruzalém, Petr v Kohoutím zpěvu otevřít
Jeruzalém, Petr v Kohoutím zpěvu
IV. zastavení Křížové cesty otevřít
IV. zastavení Křížové cesty
Křižová cesta otevřít
Křižová cesta
Chrám Božího hrobu otevřít
Chrám Božího hrobu
Boží hrob otevřít
Boží hrob
Wadi Kelt otevřít
Wadi Kelt
Wadi Kelt otevřít
Wadi Kelt
Křestní místo na Jordánu otevřít
Křestní místo na Jordánu
Jericho, hora Pokušení otevřít
Jericho, hora Pokušení
Bazilika na hoře Tábor otevřít
Bazilika na hoře Tábor
Bazilika v Nazaretu otevřít
Bazilika v Nazaretu
Mše svatá v Nazaretu - 2013 otevřít
Mše svatá v Nazaretu - 2013
Hora Blahoslavenství otevřít
Hora Blahoslavenství
Kostel Rozmnožení chlebů a ryb otevřít
Kostel Rozmnožení chlebů a ryb
Tel Dan otevřít
Tel Dan
Ruiny Laíše otevřít
Ruiny Laíše
Baniyas otevřít
Baniyas
Golanské výšiny otevřít
Golanské výšiny
Podzemní haly v Akko otevřít
Podzemní haly v Akko
Caesarea Přímořská otevřít
Caesarea Přímořská
Muchraka na Karmelu otevřít
Muchraka na Karmelu
Jaffo otevřít
Jaffo
Jaffo otevřít
Jaffo
Pohled z Jaffo na Tel Aviv otevřít
Pohled z Jaffo na Tel Aviv

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim