Kumrán, Wadi Kelt a Jericho - Izrael/Palestina

Celodenní výlet

Kumrán

Na severozápadním konci Mrtvého moře byl osídlen již v 8. st. př. n. l., ale poslavila ho až odpadlická židovská sekta známá jako Esénci, která zde žila a studovala celá dvě století, od konce vlády Hasmonejců až do velkého povstání Židů proti Římanům v r. 68 n. l. Zájem o sektu Esénců nastal poté, co mladý beduínský pastýř objevil v r. 1947 v jedné z jeskyní u Mrtvého moře staré svitky s biblickými texty. Svitky ukryté v hliněných džbánech téměř 2000 let byly mimořádně zachovalé a obsahovaly knihy Starého zákona, apokryfní knihy a sektářskou literaturu. Esénci žili asketicky a věnovali velkou pozornost rituální očistě a čistotě. Žili zcela soběstačným způsobem v uzavřené komunitě. V národním parku Kumrán můžete vidět zbytky haly, kde se shromažďovali, jídelnu, kuchyni, riutální lázně, prádelnu, strážní věž, stáje a hrnčířskou dílnu. Zvlášť důležité bylo skriptorium s pulty a kalamáři, kde byly opisovány posvátné texty, zázračně nalezené po dvou tisících letech.

Wadi Kelt

Wadi Kelt je údolí sevřené mezi horami Judské pouště nedaleko Jericha. Vede jím úzká silnice, která byla kdysi jedinou cestou mezi Jerichem a Jeruzalémem. Řecký pravoslavný klášter sv. Jiří je jedním z nejstarších v Palestině. V jeho okolí žili mniši již od 3. století v jeskyních, klášter však vyrostl až 5. století.

Za vpádů Peršanů r. 614 byl zničen, ale pak byl mnohokrát dobudován a opraven. Jeho poslední podoba je ze začátku 20. století. V klášteře žije dosud několik mnichů.

Jericho

Je městem palem v zelené oáze 270 m pod hladinou moře. Jericho je snad nejstarším městem na světě. Město chráněné hradbami tu stálo již kolem roku 7000 př. n. l. Podle Bible dobyla kanaánské město Jozuova vojska někdy kolem roku 1250 n. l. Hradby se zhroutily poté, co kněží zatroubili na polnice. Archeologické nálezy sice tuto teorii nepodporují, ale příběh je s městem pevně spojený. Jericho si oblíbil také král Herodes, který si zde v 1. st. př. n. l. nechal vybudovat svůj zimní palác. Jericho je spojeno také s působením Ježíše, který město několikrát navštívil a na hoře nad Jerichem se čtyřicet dnů postil a bojoval s pokušením. Ummájovský kalíf al-Hišám nechal u Jericha v 8. století vybudovat skvostný palác, který však zničilo zemětření ještě dříve, než mohl být obýván.

Výlet pořádá agentura ATA.
Termín po dohodě.
Výklad anglicky, německy nebo rusky.
Cena: 250 EUR za auto pro 1 - 5 osob.

Aktualizace: 18. 2. 2015

Fotogalerie

Kumrán - Esénská knihovna otevřít
Kumrán - Esénská knihovna
Wadi Kelt s klášterem sv. Jiří otevřít
Wadi Kelt s klášterem sv. Jiří
Jericho s horou Pokušení otevřít
Jericho s horou Pokušení
Detail Hišámova paláce otevřít
Detail Hišámova paláce

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim