Arménie a Gruzie - krásky Kavkazu

Arménie a Gruzie patří mezi nejstarší křesťanské země. Úžasné zachovalé památky, svérázná kultura, přírodní krásy a skvělá gastronomie lákají stále více návštěvníků.
Termín: 11. 6. - 19. 6. 2021
Cena: 31 400 Kč

11. 6. 2021 - pátek

Odlet z Prahy do Minsku v odpoleldních hodinách, přestup na let do Jerevanu.

12. 6. - sobota

Přílet do Jerevanu po půlnoci. Odjezd do hotelu a nocleh. Snídaně v hotelu. Prohlídka Jerevanu, města staršího než Řím, které leží pod majestátní biblickou horou Ararat. Během prohlídky uvidíme budovu opery a baletu, parlament a rezidenci prezidenta republiky. Navštívíme též památník s panoramatickým výhledem na město a impozantní  vápencové schodiště  Kaskády zdobené sochami a fontánami. Neméně zajímavá bude návštěva Památníku starověkých rukopisů Matenadaran, kde je uloženo více než 23 tisíc cenných pokladů arménského písemnictví,  stejně jako starých originálních rukopisů jiných kultur. Oběd v místní restauraci. Po obědě návštěva Muzea a památníku obětem arménské genocidy.    V  průběhu I. světové války bylo v Osmanské říši a Západní Arménii vyhlazeno na 1,5 milionů Arménů. Pokračování v prohlídce města s návštěvou centrální tržnice s nepřeberným množstvím sušeného ovoce, ořechů a místních specialit.  Prohlídka Jerevanu bude završena exkurzí do výrobny světoznámého arménského koňaku. Po degustaci budeme mít možnost nakoupit produkty v tovární prodejně. Návrat do hotelu, nocleh.

13. 6. - neděle

Po snídani v hotelu odjezd do Ečmiadzinu, který je centrem Arménské  apoštolské církve a sídlem katolikose, nejvyššího přestavitele církve. Dalším cílem bude antická stavba v iónském stylu v arménské vesnici Garni. Chrám slunečního boha Mihira zbudoval v 1. st. král Tiridates I.  Oběd v místním venkovském domě, kdy uvidíme, jak se peče místní chléb lavaš v domácí peci. Odpoledne se podíváme do středověkého kláštera Geghard , který je částečně vytesán do skály. Hlavní kaple byla vybudována v roce 1215, ale klášterní komplex byl založen již ve 4. století Řehořem Osvětitelem na místě posvátného pramene.  Jméno Geghard (v arménštině svaté kopí) připomíná relikvii spojenou s ukřižováním Ježíše Nazaretského, která byla po dlouhá staletí v tomto klášteře uložena. Návrat do hotelu, nocleh v Jerevanu.

14. 6.  - pondělí

Po snídani v hotelu výlet ke klášteru Chor Virap. Chor Virap je známý především tím, že zde byl vězněn Řehoř Osvětitel. Řehoř zde byl na na rozkaz arménského krále Tiridata III. uvězněn v kobce po dobu 13 let. Po udělení milosti se stal královou pravou rukou v náboženských otázkách, oba se následně zasloužili o to, že se v roce 301 Arménie stala první zemí na světě, která přijala křesťanství za své státní náboženství. Chor Virap je jedním z nejvýznamnějších míst v Arménii: jak pro poutníky, tak pro turisty. Důležitou roli hraje také výhled na  impozantní Ararat, arménskou národní horu, dnes ležící na území Turecka.  Návštěva arménského kláštera  Noravank, postaveného ve 13. století na skalní římse nad řekou Amaghu. Oběd v místní restauraci. Při zpáteční cestě zastávka ve vinařství ve vesnici Areni s ochutnávkou vína. Pěstování a výroba vína má v Areni dlouhou tradici. V roce 2010 zde byl objeven vinný sklep starý 6100 let - nejstarší nalezené vinařství na světě. Návrat  do Jerevanu, nocleh.

15. 6.  - úterý

Po snídani v hotelu odjezd k vysokohorskému jezeru Sevan, které je dalším z divů Arménie. Projdeme se na vrcholek poloostrova, kde stojí klášter Sevanank z 9. století, a odkud je překrásný výhled na jezero.  Dále budeme pokračovat  do horského střediska Dilijan, které leží v nadmořské výšce 1500 metrů a je nazýváno arménským Švýcarskem.  Nedaleko Dilijanu  navštívíme zajímavý klášterní komplex Haghartsin, budovaný od 10. do 13. století. Klášter leží na odlehlém místě, které dává možnost  ponořit se do klidu  světa mimo civilizaci. Odjezd k hranici s Gruzií, rozloučení s Arménií a cesta do Tbilisi, hlavního města Gruzie. Ubytování v hotelu, večeře v restauraci, nocleh.

16. 6. - středa

Po snídani v hotelu okružní prohlídka Tbilisi, hlavního a největšího města Gruzie, které leží v  údolí řeky Mtkvari. Historické centrum v jihovýchodní části města si zachovalo svůj středověký ráz. Projdeme se historickou čtvrtí Metechi, kde kromě četných památek uvidíme také pomník zakladatele města - krále Vachtanga Gorgassali. Další zajímavostí města je čtvrť Abanotubani se starými lázněmi postavenými na přírodních siřičitých pramenech. Večeře v místní restauraci. Nocleh v hotelu v Tbilisi.

17. 6. - čtvrtek

Po snídani v hotelu výlet do historického hlavního města Gruzie, nazvaného Mccheta. Právě zde bylo na začátku 4. století v Gruzii přijato křesťanství. Prohlídka kláštera Jvari ze 6. století, jednoho z mistrovských děl středověké gruzínské architektury. Klášter stojí na útesu, odkud se otevírá panorama na soutok řek Aragvi a Mtkvari.  Návštěva katedrály Sveticchoveli, která byla po dobu několika staletí korunovačním a pohřebním místem gruzínských monarchů a současně hlavním chrámem Gruzínské pravoslavné církve. Odjezd do města Gori - srdce východní Gruzie. Město má oválnou pevnost ze 7. století a je známé také jako rodiště diktátora Stalina. Další zastávkou bude jeskynní město Uplisciche. Skalní město bylo založeno v 6. století př. n. l. a rozrostlo se na obchodní centrum na Hedvábné stezce. Uplisciche disponuje mohutným opevněním, na nejvyšším místě se tyčí kostel z 10. století s freskami v interiéru. Přesun do Gudauri, vysokohorského střediska v nadmořské výšce 2000 m na jižních svazích Velkého Kavkazu. Večeře v restauraci, nocleh v hotelu v Gudauri.

18. 6.  - pátek

Po snídani v hotelu odjezd do centra přírodní rezervace Kazbegi, přes Křížový průsmyk ve výšce 2385 m n. m. s výhledem na horu Kazbeg (výška 5033 m n. m.) Cestou zastávka na vyhlídce "Oblouk přátelství".  Pronájem aut 4x4   k návštěvě kostela  Nejsvětější Trojice Gergeti  ze 14. století, který leží 2170 m nad mořem.  Kostel je dnes  populárním výletním místem turistů. Přístupný je buď pěšky za tříhodinového stoupání nebo objížďkou po horské cestě terénním autem za 30 minut. Odpoledne návrat do Tbilisi, cestou se zastavíme u hradu Ananuri (15. století), který leží mezi horami na břehu nádrže Jinvali. Nádherný výhled na
okolní krajinu. V Tbilisi gala večeře s folklórním vystoupením. Nocleh v hotelu.

19. 6.  - sobota

Snídaně formou balíčku na cestu. Transfer na letiště, odlet z Tbilisi do Minsku brzy ráno, následně odlet do Prahy. Plánovaný přílet v odpoledních hodinách. (Dosud nejsou známy přesné letové řády)


Cena: 31 400 Kč

V ceně je zahrnuto:


V ceně zájezdu není zahrnuto:

VÍZA NEJSOU DO ARMÉNIE A GRUZIE POTŘEBA, STAČÍ CESTOVNÍ PAS S PLATNOSTÍ MINIMÁLNĚ 6 MĚSÍCŮ PO NÁVRATU.

 

Aktualizováno: 25. 1. 2021

Fotogalerie: © Dreamstime.com

Pořadatel zájezdu: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

Fotogalerie

Jerevan otevřít
Jerevan
Náměstí republiky Jerevan otevřít
Náměstí republiky Jerevan
Kaskády v Jerevanu otevřít
Kaskády v Jerevanu
Jerevanské tržiště otevřít
Jerevanské tržiště
Památník rukopisů Jerevan otevřít
Památník rukopisů Jerevan
Výrobna arménského koňaku otevřít
Výrobna arménského koňaku
Výborný suvenýr z Arménie otevřít
Výborný suvenýr z  Arménie
Katedrála Ečmiadzin otevřít
Katedrála Ečmiadzin
Ečmiadzin - kostel sv. Hrispina otevřít
Ečmiadzin - kostel sv. Hrispina
Antický chrám v Garni otevřít
Antický chrám v Garni
Skalní klášter Geghard otevřít
Skalní klášter Geghard
Skalní klášter Geghard otevřít
Skalní klášter Geghard
Chor Virap a hora Ararat otevřít
Chor Virap a hora Ararat
Klášter Noravank otevřít
Klášter Noravank
Jezero Sevan otevřít
Jezero Sevan
Horský Dilijan otevřít
Horský Dilijan
V centru Dilijanu otevřít
V centru Dilijanu
Klášter Haghartsin otevřít
Klášter Haghartsin
Tbilisi večer otevřít
Tbilisi večer
Tbilisi - hlavní město Gruzie otevřít
Tbilisi - hlavní město Gruzie
Tbilisi - pomník zakladatele otevřít
Tbilisi - pomník zakladatele
Tbilisi - Staré město otevřít
Tbilisi - Staré město
Tbilisi - staré lázně otevřít
Tbilisi - staré lázně
Bývalé hlavní město Mccheta otevřít
Bývalé hlavní město Mccheta
Katedrála Svetischoveli otevřít
Katedrála Svetischoveli
Pevnost v Gori otevřít
Pevnost v Gori
Stalinovo muzeum v Gori otevřít
Stalinovo muzeum v Gori
Jeskynní město Uplisciche otevřít
Jeskynní město Uplisciche
Jeskynní město Uplisciche otevřít
Jeskynní město Uplisciche
Gudaui 2000 m n. m. otevřít
Gudaui 2000 m n. m.
Gergeti 2170 m n. m. otevřít
Gergeti 2170 m n. m.
Hrad Ananuri otevřít
Hrad Ananuri
Dobroty gruzínské kucvhyně otevřít
Dobroty gruzínské kucvhyně

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Internetová cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11
625 00 Brno
Česká republika
Telefon: 530 311 708
Mobil: 602 851 313 a 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
http://www.ck-tilia.cz
 
 
V důsledku koronavirových opatření a následných ekonomických dopadů zrušila cestovní kancelář kamennou provozovnu v centru Brna a pracuje v režimu home office. Jsme Vám k dispozici na telefonu a na internetu od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00, v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00. Pokud se chcete sejít k jednání, domluvíme si schůzku v některé z kaváren v centru Brna.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim