Petrohrad za bílých nocí

Petrohrad a okolní carské rezidence.
Bohatý program s profesionálním průvodcem.
Sedmidenní letecký zájezd včetně vstupného.
Termín: 11. - 18. 6. 2017
Cena: 33 900 Kč
VYPRODÁNO

Něco málo na vysvětlenou:

Sankt-Petěrburg, česky Petrohrad, byl založen carem Petrem Velikým 17. května 1703. Pojmenován byl po apoštolu Petrovi, nikoliv po caru samotném. V roce 1721 se stal hlavním městem Ruska, kulturní metropolí, hospodářským centrem a významným říčním a námořním přístavem. Své jméno však několikrát změnil. V roce 1914 na Petrograd, o deset let později na Leningrad. Svoje původní jméno Sankt-Petěrburg získal zpět v roce 1991.

Program zájezdu

11. 6. 2017 - neděle

Odlet z Prahy s leteckou společností ČSA v 08:00, přílet do Petrohradu v 11:25. (Časy jsou místní časy.) Setkání s místní česky hovořící průvodkyní. Okružní prohlídka města, pozdě odpoledne transfer do hotelu Azimut 3* poblíž centra města.
Večeře v hotelu jsou možné za příplatek 2800 Kč na 7 dnů, ale v okolí hotelu jsou i jiné možnosti stravování.
Ubytování, nocleh.

12. 6. - pondělí

Snídaně v hotelu. Návštěva Petropavlovské pevnosti, nejstarší stavby v Petrohradu. Byla založena v roce 1703 na Zaječím ostrově a měla sloužit jako ochrana přístupu do Baltského moře z delty řeky Něvy. Pevnost se stala také vězením, ve kterém zemřel nezdárný syn Petra Velikého carevič Alexej. Vězením prošli také spisovatel Dostojevský nebo revolucionář Trockij. Pevnost je tvořena souborem několika budov okolo katedrály sv. Petra a Pavla, kde se nachází rodinná hrobka carského rodu Romanovců. Její 123 metrů vysoká věž se stala jedním ze symbolů města.

Po obědě návštěva impozantního chrámu Spas na Krovi (Spasitel na prolité krvi). Chrám byl postaven carem Alexandrem III. na místě, kde atentátníci zavraždili jeho otce Alexandra II., cara Osvoboditele, který v Rusku zrušil nevolnictví. Stavba v ruském stylu s točitými kupolemi, barevnou asymetrickou fasádou a především bohatou vnitřní výzdobou (7000 metrů čtverečních ruských mozaik) činí z chrámu jedno z nejnavštěvovanějších míst Petrohradu.

Po prohlídce volno, návrat do hotelu a nocleh.

13. 6. - úterý

Po snídani v hotelu polodenní výlet do Petěrgofu (česky Petrodvorec), carského sídla Petra Velikého, které mělo svou nádherou zastínit francouzské Versailles. Car se podílel nejen na návrhu celkového rozložení, ale i na mnohých detailech komplexu. Ve zdejším pozoruhodném palácovém a parkovém celku z 18. a 19. století, který se rozkládá na pobřeží Baltského moře na ploše přes 800 ha, je umístěno přes 170 fontán různých velikostí. Nejznámější fontány jsou např. socha Samsona bojujícího se lvem, kaskády Zlatá hora, Šachová hora, Velká kaskáda, Římské fontány a fontána Slunce. Překrásný Velký palác rozděluje areál na Horní a Dolní park. Petěrgof je jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí Ruska, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO (1990).

Zpáteční cestu je možné absolvovat lodí.

Návrat do Petrohradu, volný čas, nocleh.

14.  6. - středa

Po snídani v hotelu návštěva Ermitáže, jednoho z největších světových muzeí, jehož sbírky čítají na 3 miliony umeleckých skvostů. Exponáty jsou vystaveny v Zimním paláci a v Malé, Staré a Nové Ermitáži. Během prohlídky spatříme jenom nepatrný zlomek sbírek, na jejichž celkové zhlédnutí bychom potřebovali bez jídla, spánku a odpočinku 5 let a 7 měsíců.

Po obědě návštěva chrámu Svatého Izáka (Isakijevský chrám), který  je největším z petrohradských chrámů a patří mezi nejčastější cíle turistů a návštěvníků Petrohradu. Je nejvyšší pravoslavnou katedrálou ve městě a druhou nejvyšší na světě (po Chrámu Krista Spasitele v Moskvě). Je zasvěcen svatému Izákovi Dalmatskému, na jehož svátek se narodil Petr I. Veliký. Chrám stojí v centru Petrohradu, na Isakijevském náměstí mezi Mojkou a Něvou. Hlavní kupole je pokryta čistým zlatem a zdobena dvanácti sochami andělů, z nichž každá měří 6 metrů.

Volno, nocleh v hotelu.

Fakultativně návštěva baletního představení - 2 800 Kč.

15. 6. - čtvrtek

Po snídani v hotelu odjezd do Kronštadtu (Korunní město). Kronštadt byl původně pevností založenou Petrem I. na ostrově Kotlin začátkem 18. století. Následně kolem pevnosti vznikla osada a později městečko, které je dnes součástí Petrohradu, i když je od něj vzdáleno 30 km. Během výletu si prohlédneme město a jeho nejznámější stavby jako je Italský palác, Mořský chrám a navštívíme samotnou pevnost. Součástí výletu bude i krátká plavba po moři, během které uvidíme některé další kronštadtské pevnosti.

Návrat do Petrohradu, volno, nocleh v hotelu.

16. 6. - pátek

Po snídani v hotelu odjezd do Carského Sela (Carskoje Selo), známého svým Jekatěrinským palácem, skvostnou stavbou ve stylu italského baroka, postavenou na příkaz druhé manželky cara Petra Velikého Jekatěriny. Zámek s fasádou dlouhou více jak 300 metrů zdobenou zlatem a sloupy, láká návštěvníky svou krásou. Proslulý je taneční sál, nejvíce pozornosti však přitahuje Jantarová komnata. Původní Jantarová komnata byla místnost s bohatou nástěnnou výzdobou z jantaru. Byla zhotovena na zakázku pruského krále Fridricha I. v Berlínském zámku. V roce 1716 byla pruským králem Fridrichem Vilémem věnována ruskému caru Petru Velikému. Po téměř dvě stě roků se pak nacházela v Kateřinském paláci v Carském Selu poblíž Sankt Petersburgu. Od roku 1942 byla vystavena v zámku v německém Königsbergu, dnes ruském Kaliningradu; od konce druhé světové války je nezvěstná. V Jekatěrinském paláci se od roku 2003 nachází věrná kopie jantarové komnaty. Prohlédneme si Jekatěrinský palác včetně Jantarové komnaty.

Oběd zahrnutý v ceně zájezdu.

Odpoledne návštěva další carské rezidence Pavlovsk, postavené pro cara Pavla I. v letech 1782 - 1796. Společně s Petrodvorcem a Carskym Selem tvoří tzv. perlový náhrdelník Petrohradu a také Pavlovsk je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Hlavní palác obklopuje park, který svou rozhlohou 600 ha patří k největším v Evropě.

Návrat do Petrohradu, volno, nocleh.

17. 6. - sobota

Po snídani v hotelu prohlídka Jusupovského paláce včetně výstavy o Rasputinovi. Šlechtický rod Jusupovů se těšil carské přízni a mohl se chlubit nejbohatšími soukromými sbírkami umění, které předčily i carskou rodinu. Návštěva paláce se soukromým divadlem pokračuje prohlídkou expozice věnované událostem noci z 16. na 17. prosince 1916 - tajemné a mýty opředené vraždy carského favorita Gregorije Rasputina.

Projížďka lodí po kanálech Něvy. Prohlídka města z perspektivy vodní hladiny říček Petrohradu a kanálů řeky Něvy.

Odpoledne volno, nocleh v hotelu.

18. 6. - neděle

Snídaně v hotelu, odlet z Petrohradu ve 12:10, přílet do Prahy ve 13:40.

Cena: 33 900 Kč

 

V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Petrohrad  - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek
zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg
autokarová doprava včetně transferů v zahraničí
7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelu Azimut 3* v Petrohradu
7 x snídaně, 1 x oběd
služby místní česky mluvící průvodkyně po dobu celého programu, doprovod českého průvodce (vedoucího zájezdu) z Prahy
vstupné uvedené v programu
pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně zájezdu není zahrnuto:
7 x večeře v hotelu - 2 800 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj 12 500 Kč
vstupenky na baletní představení - 2 800 Kč
ruské vízum - 2 020 Kč *

* v případě, že si klienti budou chtít vyřídit vízum sami, poskytneme jim zdarma pozvání, bez kterého nelze vízum získat. Výše poplatků ve vízovém centru je 1 720 Kč, pokud si vízum vyřídí sami.


Pojištění Uniqa Exclusive - 304 Kč na osobu a zájezd.
Pojištění TURISTA České pojišťovny - 700 Kč. U tohoto pojištění, které stojí na celou dobu zájezdu 700 Kč, je navíc ustanovení, že pojistnou událostí je storno cesty také z důvodů:
ohrožení života přírodní katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění, ohrožení života epidemií oficiálně vyhlášenou úřady po sjednání pojištění, ohrožení života válkou, občanskými nepokoji nebo jinými násilnými nepokoji, vyhlášenými místními  úřady nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání pojištění.

Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.

Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, pokusíme se Vám najít spolucestující(ho).

Aktualizace 5. 1. 2017

Photo: © Tourism Development Committee of St. Petersburg and Dreamstime

POŘADATEL ZÁJEZDU: Ludmila Tvrdoňová, cestovní kancelář TILIA, IČ 469 49 739

 


 

 

Fotogalerie

Petropavlovská pevnost otevřít
Petropavlovská pevnost
Spas na Krovi otevřít
Spas na Krovi
Petrodvorec otevřít
Petrodvorec
Fontány v Petrodvorci otevřít
Fontány v Petrodvorci
Ermitáž otevřít
Ermitáž
Isakijevský chrám otevřít
Isakijevský chrám
Interiér Isakijevského chrámu otevřít
Interiér Isakijevského chrámu
Andělé na vrcholu chrámu otevřít
Andělé na vrcholu chrámu
Palácový most za bílé noci otevřít
Palácový most za bílé noci
Pevnost v Kronštadtu otevřít
Pevnost v Kronštadtu
Carskoje Selo otevřít
Carskoje Selo
Jantarová komnata otevřít
Jantarová komnata
Carská rezidence Pavlovsk otevřít
Carská rezidence Pavlovsk
Divadlo v Jusupovském paláci otevřít
Divadlo v Jusupovském paláci
Na kanálech Něvy otevřít
Na kanálech Něvy
Palácové náměstí otevřít
Palácové náměstí
Chrám Svaté trojice otevřít
Chrám Svaté trojice
Večerní Petrohrad otevřít
Večerní Petrohrad

Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim