Cestovní pojištění

Pro minimalizaci rizik, které Vás na cestách mohou potkat, Vám nabízíme výhodné cestovní pojištění Pojišťovny UNIQA nebo České pojišťovny.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a tomu odpovídající sazby dle tabulek.

Pokud není pojištění zahrnuto již v ceně zájezdu, rádi pro Vás jednáme cestovní pojištění UNIQA Basic, UNIQA Exclusive nebo pojištění České pojišťovny TURISTA, vhodné zejména pro dražší pobyty.

Pro sjednání pojištění je třeba znát:

UNIQA Eclusiv B

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S
Pojištění léčebných výloh  6 000 000
Pojištění asistenčních služeb 6 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 6 000 000
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)    1 800 000
Pojištění zpoždění letu (AS)         5 000
Pojištění zpoždění zavazadel (AS)       5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    180 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    450 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            450
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby 3 000 000
Pojištění zavazadel - celkem       25 000 
Pojištění zavazadel - 1 ks maximálně        10 000
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      30 000
Pojištění nevyužité dovolené      20 000
 
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 39 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 66 Kč à osoba a den

UNIQA Exclusiv A

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K7S
Pojištění léčebných výloh  7 000 000
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 7 000 000
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)    2 100 000
Pojištění zpoždění letu (AS)         5 000
Pojištění zpoždění zavazadel (AS)       5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    600 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            600
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000
Pojištění zavazadel - celkem       40 000 
Pojištění zavazadel - 1 ks maximálně        20 000
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      60 000
Pojištění nevyužité dovolené      40 000
 
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 57 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 95 Kč à osoba a den

Česká pojišťovna - pojištění TURISTA - paušál - pobyt do 60 dnů

Druhy pojištění, pojistné částky 
Léčebné výlohy 6 000 000
Zubní ošetření      20 000
Zhotovení ortéz      20 000
Oprava zubních protéz        2 000
Opatrovník - doprava, ubytování, strava      30 000
Ztráta cestovních dokladů        5 000
Zmeškání odjezdu        5 000
Náklady při zpoždění odjezdu        5 000
Odškodnění při únosu      20 000
Zprostředkování finanční pomoci    100 000
Zásah horské služby    500 000
Nezbytné léčení úrazu      20 000
Trvalé následky úrazu 200 000
Smrt úrazem    100 000 
Odpovědnost na zdraví    2 000 000
Odpovědnost na věci       1 000 000
Finanční škoda 500 000
Pojištění zavazadel 5 000
Zpoždění zavazadel     500 000
Právní ochrana       200 000
Pojištění stornovacích poplatků - 80 % maximálně do výše     100 000
 
Sazba pojistného pro oblast CELÝ SVĚT 860 Kč za osobu a pobyt do 60 dnů 

Dnem 15.4.2020 vstupuje v platnost nové smluvní ujednání TURISTA, které ujednává, že pojistnou událostí v pojištění storna cesty (letenky) není storno z důvodu varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.


Toto smluvní ujednání bude dnem platnosti automaticky připojeno k výstupním dokumentům k pojištěním, sjednaným u GČP.

 

Otázky a odpovědi  k pojištění Uniqa v souvislosti s COVID-19

  1. Léčebné výlohy - budou krýt vše jako doposud? Vztahují se i na léčbu COVID-19

Léčebné výlohy cestovního pojištění do zahraničí od pojišťovny Uniqa kryjí onemocnění Covidem-19 v plném rozsahu (včetně asistence, hospitalizace, medikace, případě i repatriace pacienta do ČR.) To vše s jedinou výjimkou: krytí se nevztahuje na státy/oblasti, do nichž  není doporučeno cestovat podle aktuálních informací na webu Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Ty jsou každodenně upravovány podle současné situace. Pokud by klient jel do nedoporučené oblasti, nemůže počítat s tím, že jeho cestovní pojištění Uniqa je platné. Pokud je země v tzv. "semaforu" vyznačena červeně, jsou z krytí vyloučeny všechny situace v souvislosti s koronavirem. Stejně tak nelze vycestovat do oblastí, kam lokální autorita zakáže možnost vstupu. Pokud dojde k vyhlášení "nedoporučení" až v době pobytu, tedy nikoliv v okamžiku vycestování, cestovní pojištění platné je a vztahuje se i na Covid 19. Klient je ovšem povinen řídit se místními nařízeními a dodržovat všechna místní opatření.

  1. Co dělat v případě uvíznutí v karanténě

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestovat do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření (a neměl prokazatelně možnost se navrátit doČR), platí následující pravidla:

- pojišťovna Uniqa prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu. Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

- cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a sním spojené náklady, náhradní letenky apod.

- zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestován, a to jak českými, tak místními.

  1. Na co se vztahuje pojištění storna? Bude platit storno i v případě, že by někdo dostal Covid-19 nebo se třeba ocitl v lékařem/hygienou nařízené karanténě?

Pojištění na storna se vztahuje především na zdravotní problémy dotyčného klienta, případně nejbližších rodinných příslušníků. Dále na nenadálé situace v rodině, jako je úmrtí, závažné operace (i zvířete, které mělo cestovat s turistou), nutná účast v soudním stání, nesložení maturitní a podobné zkoušky plus tzv. vztahové vážné situace, jako je zrušení svatby, rozvodové řízení apod. Onemocnění Covidem-19 je důvodem pro uplatnění storna, karanténa (i nařízená) bez potvrzené diagnózy nikoliv.

  1. Jak funguje asistenční služba?

V případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici 24/7 asistenční služba Uniqa. Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

 

Aktualizace: 8. 7. 2020

 


Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Cestovní kancelář TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno
Česká republika
Telefon:  542 218 499
Mobil: 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
www.ck-tilia.cz
Kancelář je  otevřena od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Pokud nejsme přítomni, volejte call centrum  602 627 290.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim