Krásy Izraele a Palestiny - sváteční okruh 2022

Poznávací okruh po nejznámějších místech biblické země.

S poutavým českým výkladem.

Využijte vánočních prázdnin pro nové zážitky. 

Termín: 26. 12. 2022 - 1. 1. 2023  

Cena: 33 900 Kč

 

 

Program:

26. 12. 2022 -  pondělí

Odlet z Prahy se společností El Al ve 22:00.

 

27. 12. - úterý

Přílet do Tel Avivu v 02:40, odbavení na letišti a odjezd do Nazaretu. Ubytování v hotelu Golden Crown 4*  hned po příjezdu, snídaně a odpočinek. Poznávání Izraele zahájíme návštěvou Safedu,  mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých židovských kabalistů. Prohlídka synagog a procházka starými uličkami malebné židovské čtvrti s galeriemi umělců. Návrat do Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování, pozoruhodné stavby z roku 1969 postavené nad místem, kde se dle tradice uchoval domek Panny Marie. Procházka starým Nazaretem až na náměstí, kde stojí ozdobený vánoční strom, symbol křesťanských svátků. Večeře a nocleh v hotelu v Nazaretu.  

 

28. 12. - středa

Odjezd ke Galilejskému jezeru, návštěva Jardenitu, křestního místa na řece Jordánu. Výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s Ježíšovým působením u Galilejského jezera. Z ochozů kostela se otevírá pohled na Galilejské jezero. Odjezd na Golanské výšiny, náhorní plošinu vyhaslých vulkánů. Zastavíme u pramenů Jordánu v rezervaci Baniyas  a u jezera Ram. Na zpáteční cestě si prohlédneme pravoslavný kostel Dvanácti apoštolů v Kafarnaum s pozoruhodnými freskami. Návrat do Nazaretu, večeře a nocleh.  

 

29. 12. - čtvrtek

Po snídani odjezd do Akko, živého orientálního města na pobřeží Středozemního moře. Akko bylo od konce 12. století více než 100 let centrem křižáckého Jeruzalémského království.  Prohlídka johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků. Cesta templářským tunelem, procházka po tržišti a jako překvapení chutný oběd z místních specialit. Cesta přes Haifu, výhled z hory Karmel na město a terasy víry Baháí´i. Odjezd do Betléma, večeře a nocleh v hotelu Paradise Premium 4*. 

 

30. 12.  - pátek

Snídaně v hotelu, odjezd k Mrtvému moři. Prohlídka pevnosti Masada, vybudované králem Herodem na nedobytném útesu nad Mrtvým mořem. Výjezd kabinovou lanovkou na vrchol pevnosti, prohlídka zbytků paláců, lázní, skladů, důmyslného systému rozvodu vody a opevnění. Masada se stala také místem střetu židovských vzbouřenců a Římanů, kteří Masadu oblehli na jaře roku 73 n. l.  Odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Výhled na horu Pokušení, návštěva Hišámova paláce, který dal vystavět v polovině 8. století n. l. ummájovský kalíf vládnoucí z Damašku. V letošním roce zde byla zpřístupněna jedna z největších mozaik na světě, která tuto památku rané islámské architektury zdobila. Návrat do Betléma. Večeře a nocleh. (Koupání v Mrtvém moři v zimním období nenabízíme). 

 

31. 12.  - sobota

Po snídani odjezd do Jeruzaléma. Zastavení na Olivové hoře s výhledem na Staré Město, prohlídka baziliky v Getsemanské zahradě a hrobu Panny Marie v údolí Kedron. Lví branou vejdeme přímo na Křížovou cestu a podél jejích zastavení budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu. Cestou se zastavíme v rakouském hospicu Svaté rodiny na III. zastavení. Z terasy budovy je úchvatný výhled na Chrámovou horu s Dómem na skále a mešitou al-Aksa (v pátek a v sobotu je Chrámová hora nepřístupná.) Po prohlídce chrámu Božího hrobu volno v Křesťanské čtvrti na oběd, nákup suvenýrů a koření. Přes Arménskou čtvrť vystoupíme na Sion, kde si prohédneme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Kolem byzantské obchodní třídy (Cardo) sestoupíme Židovskou čtvrtí ke Zdi nářků. Návrat do Betléma. Rozloučení se starým rokem, večeře a nocleh.   

 

1. 1. 2023 - neděle

Po snídani program ve vánočně vyzdobeném Betlémě. Nedávno rekonstruovaná raně byzantská bazilika Narození Páně slouží svému účelu nepřetržitě od 4. století, přilehlý kostel sv. Kateřiny je místem, kde se koná každoročně vánoční bohoslužba, kterou začínají katolické Vánoce. Odjezd do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, zastavení v Jaffě, snad nejstarším přístavu světa. Procházka historickou částí města s výhledem na Středozemní moře a metropoli. Odjezd na letiště, odlet do Prahy ve 17:45, přílet ve 20:55. 

 

Cena: 33 900 Kč

 

 V ceně je zahrnuto: 

 • letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha včetně poplatků a tax
 • zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg
 • autokarová doprava v Izraeli
 • 6 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelích kategorie 4*
 • polopenze (snídaně a večeře)
 • vstupné uvedené v programu
 • doprovod českého odborného průvodce již z Prahy, doprovod místního průvodce dle zákona
 • pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

 

V ceně není zahrnuto:

 • obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno)
 • nápoje po večeři v hotelích
 • spropitné ve výši 30 EUR (vybírá se na místě)
 • příplatek za jednolůžkový pokoj  9 500 Kč
 • cestovní pojištění Uniqa K6S - cestovní pojištění 301 Kč + pojištění pandemie Covid 210 Kč + pojištění karantény 190 Kč = celkem 701 Kč (pojištění kryje všechna rizika). 

 

Další důležité informace:

 • výklad v českém jazyce během celého zájezdu - zájezd vede Ludmila Tvrdoňová
 • velikost skupiny maximálně 32 osob
 • pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolucestující(ho).

 

Aktualizace: 7. 10. 2022

POŘADATELEM ZÁJEZDU JE CESTOVNÍ KANCELÁŘ LUDMILA TVRDOŇOVÁ - TILIA, IČO 46949739


Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu):


Safed, mystické město v horách Izraele

Jeruzalém - unikátní hradby

Galilejské jezero

Mrtvé moře - živé moře

Pevnost Masada nad Mrtvým mořem

Prastaré Jericho

Golanské výšiny - oči Izraele

Betlém - město s bohatou biblickou tradicí

Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy

Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

Ostrůvek Rakouska v centru Jeruzaléma
 

 Vánoce v palestinském Betlémě

 Svatý oheň z JeruzalémaFotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec, Ing. Radomír Polcar, Dreamstime.com 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.